מציאות בוטניות: אולמוס שעיר בנחל האלה

מאת: עמי זהבי, יורם גולדרינג וחיים סהר zehavim@netvision.net.il

אולמוס שעיר Ulmus canescens(בעברית צחה: בוקיצה) הוא עץ נדיר של בתי גידול לחים. הוא ידוע מזה שנים רבות מנחל הזורע וממקומות מעטים נוספים באזור מנשה וצפון הארץ. לאחרונה מצא חיים סהר ריכוז קטן של מין זה במעלה נחל האלה, כחצי קילומטר ממזרח לתל צפית. אמנם אין בנחל זרימה בקיץ אבל מי התהום רדודים וכק"מ מערבה משם יש מעיין באפיק. העומד נפגע בשרפה לפני כשנה והעצים התחדשו בגזעים רבים. שני עצים נותרו שלמים ויפים, האחרים נגזמו על-ידי היערן אלי בן שטרית כדי להחזיר להם את צורת העץ האופיינית למין זה. יחד עם האולמוס גדלים באפיק פטל קדוש ושיח אברהם מצוי.

צ'ודנוף וקרשון (1960) מדווחים על מציאת עץ אולמוס גם בנחל התנינים המזרחי והם מצטטים את יעקב גליל (בע"פ) שראה את העץ גם על גדות הירקון. הם מזכירים שהממצא הראשון בארץ דווח ע"י Hasselquist (1751) (הוא הגדיר אותו כשייך למין האירופאי של הסוג) ושהמין canescens הוגדר כמין חדש ע"י Melvill ב-1957. כיום מקובל להגדיר את המין הגדל בארץ כתת מין "שעיר" של המין U. minor.

יש לציין, עם זאת, כי בגינון נפוצים בארץ מינים אחדים כגון אולמוס נמוך ואולמוס קטן-עלים, חלקם עצי מיכלוא (שמידע (1993). המין שלפנינו אינו המין הגנני המקובל אבל ייתכן שהוא אחד מחמשת המינים הזרים האחרים שמציינים פאהן וחוב' (1998). במקרה כזה, מקורו יכול להיות בזרע שהועף לכאן ברוח לפני שנים מאחד היישובים. נראה לנו שלא, כי המקום מרוחק מכפר מנחם, מגפן ומלוזית 3 – 4 ק"מ.

על כל פנים ההגדרה קשה והקוראים מוזמנים לבקר במקום, ליהנות ולהגדיר (פרחים ופירות צפויים באביב).

מקורות:
פאהן, הלר ואבישי (1998): מגדיר לצמחי התרבות בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
צ'ודנוף וקרשון (1960) – אולמוס מצוי (בוקיצה) בישראל. ליערן, כרך י' 16-18.
שמידע, אבישי (1993): אולמוס או לא? טבע וארץ, גיליון 256, אייר תשנ"ג, אתר סנונית באינטרנט.