פולמוס: ייעור בישראל – האלטרנטיבה האקולוגית

מאת פרופ' אבי פרבולוצקי
תגובה: עם כזו אלטרנטיבה לא יהיה ייעור. פרופ' צביקה מנדל
תגובה: ישראל טאובר
תגובה: ד"ר עמי זהבי
תגובה: היער בישראל לאן? ד"ר נעם זליגמן

 להורדת המאמר