יער - גיליון 12 - אוקטובר 2011
 • דבר העורך

  ד"ר עמי זהבי

  מידע נוסף
 • מהו המועד האופטימלי להדבקת שתילים במיקוריזה? ניסוי בער אציל ובאיקליפטוס המקור

  אירה מור-חייטין

  מידע נוסף
 • השפעת פטריית מיקוריזה על התבססות שתילים

  אביגיל הלר, אורן סבן, שוש עינב, סמדר וינינגר ויורם קפולניק

  מידע נוסף
 • השפעת פטריית אנדומיקוריזה על התמודדות עצי רחוב עם תנאי עקה

  אביגיל הלר, אורן סבן, שוש עינב, סמדר וינינגר ויורם קפולניק

  מידע נוסף
 • זריעת בלוטי אלון התבור כדרך להקמת יער במרחב הביוספרי רמת מנשה

  ניר הר, יוסי משה וענת מדמוני

  מידע נוסף
 • התפתחות טטראקליניס מפריק באזורים שונים בארץ

  ענת מדמוני, יוסי ריוב, אביב איזנבנד

  מידע נוסף
 • הערכת סיכונים בעצים

  אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור וחיים גבריאל

  מידע נוסף
 • פולמוס: ייעור בישראל – האלטרנטיבה האקולוגית

  פרופ' אבי פרבולוצקי
  מידע נוסף