התפתחות טטראקליניס מפריק באזורים שונים בארץ

ענת מדמוני ויוסי ריוב(1), אביב איזנבנד (2)

1. המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית, רחובות anat@madmony.co.il
2. אגף הייעור, אשתאול, קק"ל

טטראקליניס מפריק הוא המין היחיד בסוג טטראקליניס, אשר שייך למשפחת הברושיים. הוא נחשב עמיד ליובש יותר מאשר אורן ירושלים, ובתי הגידול שלו בצפון אפריקה יובשניים יותר. בשנים האחרונות, ניטעים מידי שנה כ-15,000 שתילים באזורים שונים בארץ.

אחוז הקליטה וההישרדות בשטח, גם באזור הדרום, עולה בדרך כלל על 80%, שיעור גבוה בהשוואה למינים אחרים. בבצורת שחלה בשנים 2001-1999, המין התבלט בעמידותו באזורים יובשניים יחסית, לעומת הברוש המצוי, שסבל מתמותה בהיקף רחב. מטרת המאמר לרכז את הידע הקיים בארץ על המין טטראקליניס מפריק, על ידי איסוף נתונים על התפתחותו ועל מידת התפשטותו בחלקות קיימות, על מנת לבחון את האפשרות להרחיב את אזורי הנטיעה בארץ, בעיקר באזורים יובשניים.

במהלך העבודה נסקרו 16 עומדים של טטראקליניס ונאספו נתונים סביבתיים, מתוכם חמישה עומדים נבחנו בפירוט. בצפון הארץ נבחנו עומדים ביער שוויץ (מדרון טבריה) וביער מנחמיה; במרכז נבחן עומד בפארק קנדה (אילון), ובדרום נבחנו עומדים ביער ניר משה וביער כיסופים. מן הסקירה מסתבר, שהמין מתפתח יפה במגוון רחב של תנאי מפנה, רמת משקעים וסוגי קרקע שונים, כולל קרקעות גירניות. הוא מתחדש היטב לאחר שרפות וחופשי ממזיקים ומחלות ביערות; כדוגמה – מורדות טבריה (יער שוויץ), שם היתה תמותה של ברוש מצוי, והטטראקליניס לא נפגע כלל.

הטטראקליניס הוא אחד המינים הפוטנציאליים החשובים לנטיעה ביערות הארץ, ועשוי להצליח היטב גם באזורים שבהם רמת המשקעים נמוכה מ-300 מ"מ גשם ובמדרונות משופעים. באתרים אלה רק מינים מעטים מצליחים להתפתח לעצים ראויים והם סובלים מתמותה בעקבות שנות בצורת. צורתו של הטטראקליניס נאה והוא מגוון את נוף היער ומתאים אף לנטיעה בפארקים ציבוריים ובשדרות. לדעתנו, באזורים יבשים, שבהם הוא מין פוטנציאלי חשוב לנטיעה, אין לחשוש מפלשנותו של המין, בשל תנאי היובש, הרעייה החזקה ונוכחות הצומח הטבעי.

 להורדת המאמר