השפעת פטריית אנדומיקוריזה על התמודדות עצי רחוב עם תנאי עקה

מאת: אביגיל הלר (1), אורן סבן (2), שוש עינב (3), סמדר וינינגר ויורם קפולניק (4)

1. הנדסת הצומח וגנים בוטנים, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, avigh@shaham.moag.gov.il
2. מגמת הנדסאות נוף, מכללת רופין
3. מחלקת גנים ונוף, עיריית כרמיאל
4. המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי

תקציר המאמר:
צימוח איטי וחוסר התפתחות של עצי מיש דרומי ופנסית דו-נוצתית אובחנו בעצי רחוב בכרמיאל שניטעו כשמונה שנים לפני תחילת הניסוי. ניסינו להשתמש בפטריית אנדו-מיקוריזה כפתרון ביולוגי חדשני לאושש את העצים. התכשיר, שהכיל פטרייה השייכת לקבוצה המכונה Vesicular-arbuscular mycorrhiza (ובקיצור AM) הוסף לבית השורשים בעומק של 15 - 30 ס"מ. שבעה חודשים לאחר תחילת הניסוי, בתחילת קיץ 2006, אובחנה האצה מובהקת בצמיחת ענפי העצים המטופלים בפטרייה בהשוואה לעצי ההיקש הבלתי מאולחים, שהתבטאה בהתארכות הענפים ובהסתעפותם.

מגמה זו נמשכה גם בתום הניסוי, בדצמבר 2006. בניסוי נוסף, שבו נבדק אדר סורי, עץ ירוק-עד, התקבלה תמונה דומה. התגובה ליישום המיקוריזה התבטאה בהתארכות ענפים וצימוח מוגברים וכן בצבע עלים בגוון ירוק-כהה יותר (אומת בבדיקות כלורופיל) בהשוואה לצימוח ולגוון של עצי ההיקש. בעקבות מקבץ ניסויים זה נראה כי פטריית המיקוריזה עשויה לשמש פיתרון מוצלח לחוסר הצימוח של עצי רחוב בתנאי נטיעה קשים גם בהוספתה לקרקע כמה שנים לאחר הנטיעה.

 להורדת המאמר