הערכת סיכונים בעצים

אביגיל הלר, הנדסת הצומח וגנים בוטנים, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר avigail.heller@gmail.com
ישראל גלון, אגף פרחים, הנדסת הצומח גננות ונוף וכן פקיד היערות, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דני אלמליח, כרכור
יצחק הל-אור, רחובות
חיים גבריאל, אגרונום אגף שפ"ע, עיריית תל-אביב


בארץ ידועים כמה מקרים של נזק כתוצאה משבר בענפי עצים או מהתהפכותם. לרוב הנזקים הם לרכוש, אך היו גם כמה מקרים בהם נגרמו נזקי גוף ואף מוות. במאמר זה מוצגת הגישה, שפותחה בארץ, להערכת סיכונים בעצים.

הבדיקה מבוססת על בדיקת סימנים חיצונים, כגון התנוונות בנוף או השפעת פתוגנים, והשתייכות העץ לקבוצת סיכון, כלומר היותו חסון או נוטה לשבר מטבעו. כמו כן, נבדקת השפעת הסביבה על העץ, דוגמת השקיה והשפעת רוחות. בנוסף לכך, מוצגים בסוף המאמר מכשירים ואמצעים שונים, המצויים בשימוש בעולם, להערכת סיכונים בעצים ואשר מאפשרים לבצע בדיקות פנימיות. אנו סוברים, כי בידע הקיים היום בארץ ובעיקר בניסיון המצטבר, ניתן לבצע הערכת סיכונים טובה ומדויקת למדי, ולהקטין חלק ניכר מהסיכונים הקיימים, בעיקר השכיחים שביניהם, דוגמת שבר ענפים. עדיין ישנו ותמיד יהיה טווח מסוים של חוסר דיוק בהערכה ואי-ודאות באשר לכושר החיזוי של נפילה או שבר.

 להורדת המאמר