ברכת מנהל מפ"ק

קובי מור, מנהל מינהל פיתוח הקרקע, קק"ל

לקוראי כתב העת "יער" שלום רב,

לאחר צאתו לאור של גיליון 13 של "יער", שמחתי לקבל תגובות חיוביות ביותר מקוראים רבים על חידושו של כתב העת. תגובות אלה התקבלו הן מעובדי ומגמלאי הקק"ל והן מקוראים ממוסדות וארגונים, השותפים לניהול השטחים הפתוחים בישראל ולביצוע ניטור ומחקר, המיועדים להרחבת הידע הדרוש לניהול מיטבי של שטחים אלה.

מטבע הדברים, נושא הייעור מהווה אחד האתגרים המרכזיים שבהם עוסק מפ"ק. הרחבת הטיפול ביער הנטוע הבוגר מקבלת משנה תוקף, בין השאר, לשם מתן מענה לנזקים שנגרמו ליער בשל מזג האוויר הקיצוני ששרר בחורף שעבר, בצורת קשה לצד סופת שלג חמורה בהרים הגבוהים בגליל העליון ובאזור ירושלים. דווקא בכל הקשור לשרפות יער, עונת השרפות הקודמת התאפיינה במספר שרפות וגודל שטח יער שרוף נמוכים מהממוצע הרב-שנתי. אך כדי לסייע בשיפור ההיערכות הארצית לקראת שרפות עתידיות, קידמה הקק"ל מכרז בינלאומי להתקנה של מכשור לגילוי שרפות באמצעי חישה חדשניים. בכך מוכיחה קק"ל שוב, שהתרבות של הארגון היא להוביל נושאים בעלי חשיבות לאומית, גם כאשר הם חורגים מתחום אחריותו הפורמלית.

במפ"ק המשיכו לטפח את תרבות הנופש והפנאי של הציבור הרחב ביערות ובשטחים הפתוחים. פיתוח שבילים לרכיבת אופני שטח ונושא הצפרות הם, ללא ספק, מהנושאים המרכזיים שהארגון הוביל בעשור האחרון ברמה הארצית. מלבד פיתוח תשתיות בשני התחומים, דאגנו גם לקידום מקצועי ומחקרי שלהם. בזמן הקרוב נתחיל בהקמת מרכז המבקרים באגמון החולה, אתר הצפרות המוביל בישראל ואחד החשובים בעולם.

בתחום מפעלי הפיתוח, אחד האתגרים העומדים בפני מפ"ק בקק"ל הוא איך לקדם פרויקטים הנדסיים בראייה כוללת, המשלבת היבטים הנדסיים, סביבתיים ותכנוניים.

תחום השבת המים, שקק"ל מובילה מזה שנים ארוכות, משפכים למי קולחים מטוהרים, המשמשים להשקיה חקלאית, הוא דוגמה מצוינת לשילוב של נושאי הנדסה וסביבה עם תכנון וחקלאות.

תחומים הנדסיים-סביבתיים חדשים, שבהם התחלנו לעסוק לאחרונה במפ"ק, הם: ערים רגישות למים — פרויקט חלוץ לניצול מושכל של נגר עירוני, המלווה במחקר רב-תחומי; שימוש בחומרים ממוחזרים, וייצוב קרקעות ומיסעות באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה.

בתחום התכנון, הכנת 219 (!) תכניות מתאר ליערות, מהן אושרו 128 (58%) מהווה, ללא ספק, את גולת הכותרת של פעילותנו. בשנה האחרונה התרחבה הפעילות בקידום מרחבים ביוספריים נוספים בישראל, לאחר שהיינו גורם מוביל בהקמת המרחב הביוספרי ברמת מנשה. כמו כן, נעשתה בשנה האחרונה עבודה מקיפה ליישום בנייה ירוקה באתרי קק"ל ובפרויקטים שהקק"ל מחויבת אליהם, ואף נערכה תחרות בנושא. מבנים לדוגמה יוצבו לביקורי הציבור במספר אתרים.

לסיום, “מברוק" לפרופ' אלון טל עם הוצאת הספר “כל עצי היער", ספר מלמד ומעניין העוסק בתפיסת הייעור בארץ במשך השנים.

קריאה מהנה ומועילה,

קובי מור
מנהל מינהל פיתוח הקרקע, קק"ל