יער - גיליון 14 - מרץ 2015

דברי פתיחה

 • ברכת מנהל מפ"ק

  קובי מור, מנהל מינהל פיתוח הקרקע, קק"ל

  מידע נוסף
 • בפתח הגיליון

  ד"ר עמרי בונה, המדען הראשי, מינהל פיתוח הקרקע, ועורך כתב העת

  מידע נוסף

מאמרים

 • השינויים בממשק היער הנטוע באזור הים-תיכוני בישראל: מיער חד-מיני וחד-גילי ליער מעורב רב-גילי - חלק א'

  ד"ר עמרי בונה, המדען הראשי, מינהל פיתוח הקרקע

  מידע נוסף
 • סקר התפתחות העצים במטעי אם לזרעים של אורן ירושלים בישראל 2014-1985

  גבריאל שילר וניר הר

  מידע נוסף
 • השפעת השינוי בשימושי קרקע משטחי בור ליער נטע אדם על המבנה והתכונות ההידראוליות של הקרקע בתנאי אקלים שונים בישראל

  מני בן חור, חיים טנאו, מרכוס לאדו, לאה לייב ואסף ענבר

  מידע נוסף
 • ניצול בולי עץ ורסק עץ כפועל יוצא של פעולות ממשק ביערת הנטועים בישראל

  Larry Swan and Mark Knaebe

  מידע נוסף
 • הייעור הביטחוני בישראל בשנות ה-50: מעימות צבאי-אזרחי לשיתוף פעולה

  יורם פריד וגדעון ביגר

  מידע נוסף
 • התאמת אורן שחור לנטיעה בהר הגבוה בישראל

  עמרי בונה, ניר הר ורועי הראל

  מידע נוסף

עצי תפארת

 • שיחים שהם גם עצים / הארז באלוני הבשן

  מאת עמרי בונה

  מידע נוסף

חדשות מהשטח

 • שימוש במיכלי מתכת לאגירת מים להשקיית עזר בנטיעה לחידוש יער בגלבוע / פקודת היערות 2014 - תיקוני חקיקה מודרניים על פלטפורמה מנדטורית / העתקת עץ אורן ירושלים מאתר המיועד להקמת מאגר סומך

  ארז משה, עמרי בונה, חגי שניר, אלי בנישו, מיכאל וינברג, איתן רוזנברג ודני אלמליח

  מידע נוסף

e ירוק

מן הארכיון

 • "המדרשה הגלילית לפיתוח הסביבה ושימורה" בצפת - כור היתוך לשילוב עובדים ובמה ליצירת דיאלוג

  מתוך ראיון שקיים שמעון בן שמש, בתאריך 10.8.1992, בעת שכיהן כראש המכון לחקר תולדות קק"ל, עם טוביה אשבל, מי שעמד בראש המדרשה הגלילית בצפת בשנים 1990-1983.

  מידע נוסף

תוכן עניינים ותקצירים באנגלית