ניצול בולי עץ ורסק עץ כפועל יוצא של פעולות ממשק ביערת הנטועים בישראל

Larry Swan and Mark Knaebe

בקיץ 2012 אירחה קק"ל שני מומחים של שירות הייעור האמריקני בתחום ניצול ועיבוד העץ. זאת, כחלק משיתוף הפעולה המתקיים בין הארגונים מזה 28 שנים. מטרת הצוות הייתה לחקור את הנושאים הבאים ולהגיש לגביהם המלצות:

1. שיפור בניצול תוצרי העץ כתוצאה מדילול ומכריתה ביערות.

2. שימור ופיתוח תעשיות עץ מקומיות לעיבוד תוצרי יער.

3. הפחתת העלויות של ניהול היערות.

4. שימור ופיתוח כוח עבודה תחרותי ומנוסה של קבלנים לממשק היערות.

בחמשת ימי הסיור בארץ נפגשה המשלחת עם שישה קבלנים של עבודות יערניות, קבלן ריסוק אחד, ארבע חברות שרוכשות קורות עץ, שני צרכני קצה לרסק עץ וחמישה עסקים או יועצים בתחום שוק העץ בישראל.

המשלחת הקודמת של שירות הייעור האמריקני, שהתמקדה במוצרי עץ וניצולם, ביקרה בישראל בשנת 1993(Sebelius & Peterson, 1993).

 להורדת המאמר »