מן הארכיון: היער

גבריאל שילר

לאחרונה, בעת מיון ניירת רבה מזמנים עברו, שהייתה בחדרי שבמינהל המחקר החקלאי, גיליתי בשרידי התיק של אגודת היער בישראל — שהייתי מזכירה בסוף שנות ה-70 ובשנות ה-80 חוברת שכותרתה "היער" מאת דוד איזמוז'יק, שהודפסה ופורסמה בשנת 1926. קראתי את 15 הדפים של החוברת הקטנה והתפעלתי מהשפה העברית ומהפתוס בתיאור חסרון היער בארץ והחשיבות בשיקומו ובהקמת יערות חדשים. החלטתי שראוי להביא את תוכן החוברת הנשכחת הזו לידיעת הציבור על מנת שיוכל להתרשם ולהשוות את מצב השטחים הפתוחים והיערות בתחילת המאה ה-20 למצבם עתה בתחילת המאה ה-21, ולמצב עליו חלם איזמוז'יק, כפי שהתפרסם בחוברת היער.

 להורדת המאמר »