מורד נחל לִבנים — סופו של בית גידול ייחודי

ניר הר, אבירם צוק, שמעונה סבג, אילנה פרידמן, שושי טרגין ועמרי בונה

נערך סקר מחקרי אקולוגי בקטע של מורד נחל לבנים כבסיס למאבק לשימור המקום ולפתיחת מסדרון אקולוגי לאורך הנחל, כך שתפורק הסוללה החוצה אותו כחלק מהעבודות להרחבת כביש 65 והקמתו של מחלף נחל עמוד. המאבק, שכלל הגשת עתירה לבג"צ, לא צלח, אולם בתכנון המפורט ובביצוע צומצמה מעט מידת הפגיעה. תיעוד השטח מהווה עדות אחרונה לבית הגידול הייחודי הזה, שנפגע בצורה קשה. במסגרת הסקר הוגדרו ומופו שבעה טיפוסים של יער פתוח, הגדלים בהתאמה למערכת המסלע והקרקע, לפנות המדרון ולמיקום ביחס לערוץ. טיפוסי היער שנמצאו הם לבנה רפואי ואלת המסטיק, הגדלים בתנאים משופרים יחסית על דולומיט במפנה הצפוני; שלושה טיפוסי יער בשליטת חרוב על דולומיט במפנה הדרומי ועל אבן גיר במפנה הצפוני; יער אורן וחרוב; בוסתן; יער פתוח דמוי סוואנה של שיזף מצוי בקרבת הערוץ במערב השטח, המתפרס במזרח גם במדרונות על מסלע יובשני יחסית. גם הרכב המינים המלווים מתבטא בהתאם למסלע ולמיקום. כמו כן, נצפתה פעילות של יונקים, עופות ופרפרים בהתאמה לטיפוסי הצומח ולמבנה הנחל והמדרונות, ומגוון ביולוגי גבוה של תחומי מעבר.

לאורכו של נחל לבנים חלים מעברים הדרגתיים מחורש של אלון מצוי במעלה הנחל, ליער ים-תיכוני הנשלט על ידי חרוב, לבנה ואלה א"י, ועד ליער הפתוח דמוי-הסוואנה של השיזף המצוי. הקטע שנסקר הוא תחום המעבר מהיער הים-תיכוני לסוואנת השיזף. כאן נמצא יער הלבנה שכבר נפגע בחלקו על ידי סוללת הכביש הקיימת. הנחל מהווה מעבר אקולוגי בכיוון מזרח-מערב מהרי הגליל אל המורדות שבכיוון הכנרת.

 להורדת המאמר »