בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות קק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים במזעור פיזורם של חומרי הדברה

אלי צעדי, יצחק קטרה, שלמה שריג, שמשון שוקר ויעקב קנול

הפעילויות השונות בחקלאות אינטנסיבית כוללות, בין היתר, שימוש מוגבר בחומרי הדברה. אלה הם חומרים כימיים שנעשה בהם שימוש בשדה להשמדת מזיקים, כולל: חרקים, עשבים רעים, פטריות ומכרסמים. עקב פעילות זו והשימוש הנרחב בהם הם הפכו למזהמים של מקורות מים, אוויר וסביבה וסיכון בריאותי.

מטרת המחקר הייתה לבחון אם לרצועות חיץ וחורשות של עצים (איקליפטוסים, אורנים וחרובים), הנטועות על ידי קק"ל בסמוך לחלקות חקלאות קונבנציונליות ואינטנסיביות, השפעה על אבק שוקע ועל תנועה של חומרי הדברה. השערתנו הייתה, כי העצים בהשפעתם על תנועת הרוחות מביאים לכך שחומרי הדברה למיניהם, המוסעים על ידי חלקיקי האבק מהשדות ומהמטעים, שוקעים עם האבק לרגלי העצים הנטועים ויכולים על כן גם להימצא בקרקע שמתחתם. שיטות המחקר כללו אנליזה איכותית וכמותית של חומרי הדברה, במדרג של מרחקים בין שדות של חקלאות אינטנסיבית, שבהם היה יישום של חומרי הדברה, לבין העצים הסמוכים. במחקר נמצאו, באבק שהצטבר, 17 חומרי הדברה שונים, קוטלי חרקים, פטריות ועשבים, הן בשדות והן בשורות העצים הסמוכים, דבר המצביע על תִפקוד חשוב של העצים הנטועים במזעור פיזורם של חומרי הדברה, נושא שלא נכלל עד כה במדיניות הנטיעות והייעור. מסקנתנו הייתה, כי בהיבטים ממשקיים ובייחוד במקרים שבהם השדות והמטעים קרובים לאזורים מאוכלסים, יש לשקול בחיוב את הנטיעות ככלי לצמצום כמויות האבק הנישא, בהיות חלקיקים אלה נושאים, בחלקם, חומרי הדברה ספוחים אליהם, העלולים להביא לפגיעה הן במערכות הטבעיות והן בבריאות האדם.

 להורדת המאמר »