התכנון בקק"ל – סוף מעשה בתכנון תחילה

נעה טל - מנהלת מחלקת הפרויקטים ואדריכלית אגף התכנון, קק"ל
עדי נוי איוניר - מנהלת מחלקת התכנון מרחב מרכז, קק"ל


"מדינת ישראל היא "מדינת אי" קטנה, שאוכלוסייתה הולכת וגדלה במהירות. בשל כך עולה האיום על המשך קיומם של השטחים הפתוחים, ובהם שטחי היער )שורק ושפירא, 2018 .)יש לכך השפעות מרחיקות לכת כבר כעת וכן השלכות לדורות הבאים. מערך התכנון בקק"ל עוסק בשמירה על שטחי היערות לנוכח המחסור במשאב הקרקע בישראל והמתח המתמיד בין פיתוח לבין שימור. לשטחים הפתוחים ככלל, וליערות בפרט, יש חשיבות גדולה עבור אספקת שירותי מערכת אקולוגית )אסם ושות', 2014 .)

הציבור זקוק לשטחים אלה להפוגה משאון הכרך ומסביבות המגורים הצפופות וכן לפעילות פנאי, נופש וספורט, וזאת נוסף לתפקידיהם המגוונים, כגון ייצור מזון, ניקוז מי נגר, ולהיותם בתי גידול למגוון ביולוגי עשיר וייחודי הנובע ממיקומה של ישראל במפגש שלוש יבשות – אסיה, אירופה ואפריקה )1988, Tov-Yom and Tchernov .)עם זאת, לפי התחזיות, ישראל נדרשת לספק כ־000,60 יחידות דיור חדשות מדי שנה, על כל התשתיות המתחייבות מכך.

חלק ניכר מהרחבת היישובים הוא בשטחים הפתוחים, והתשתיות של יחידות הדיור אמורות לעבור בשטחים הפתוחים שבין היישובים. חוק התכנון והבנייה ומערכות התכנון הפועלות מכוחו יוצרים מערכת כלים להגנה על השטחים הפתוחים, ובהם על שטחי היער."

 להורדת המאמר »