השפעת היערות והשטחים הפתוחים על בריאות הגוף והנפש של המבקרים בהם

קרן קפלן מינץ - מכון שמיר למחקר
אופירה אילון - החוג למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת חיפה
אורלי נתן - מוסד שמואל נאמן בטכניון
ציפי עשת - מוסד שמואל נאמן בטכניון
אסף קרואני - אגף הייעור, קק"ל


תורת ניהול היער בישראל מציבה בסיס מקצועי מחייב לניהול מוכוון מטרה ובר-קיימא של יערות ישראל, ומדגישה את חשיבות שירותי התרבות שהם מספקים. סקירת הספרות הנוכחית היא חלק ממחקר שנערך במימון אגף הייעור של קק"ל. המחקר עוסק באופנים שהיערות והשטחים הפתוחים תורמים לבריאות הנפשית והגופנית של המבקרים בהם, ומספקים שירותי מערכת בהיבט התרבותי והפסיכולוגי.

פיתוח הידע בנושא והתאמתו לשימוש האוכלוסייה בשטחים הפתוחים בישראל יאפשרו להפיק את מרב התועלת הבריאותית באמצעות: (1) הנגשת היער לציבור ועידוד פעילות קהל מושכלת תוך שמירה על הערכים האקולוגיים המתקיימים בו; (2) פיתוח והגברה של שיתופי פעולה ממוקדים עם גופים העוסקים בבריאות, בחינוך ובקהילה; (3) חיזוק השמירה על היער על ידי חשיפת הציבור ומקבלי ההחלטות לתועלת הבריאותית הטמונה בו.

המאמר מציג סקירה נרחבת על אודות ההשפעות המיטיבות שיש לשהייה ביערות על היבטים בריאותיים ונפשיים שונים, ועל האופן שפעילויות שונות בתחומי הנופש, התרבות והספורט תורמות למשתתפים בהן. הספרות הנסקרת מציעה חמישה מסלולים עיקריים שעשויים להסביר את תרומת הטבע לקידום הבריאות הנפשית והגופנית: הפחתת לחץ ועומס קוגניטיבי, סביבה המעודדת פעילות גופנית, סביבה המעודדת קשרים חברתיים, איכות אוויר טובה יותר בטבע (וספציפית ביער) ושמנים אתריים הנידפים מהעצים, המשפרים גם הם את הבריאות.

בחלק הראשון נסקרת תרומת היער לבריאות הנפשית והגופנית: השפעת השהייה ביער על לחץ נפשי, רגשות חיוביים ושליליים ותחושת אושר; השפעת השהייה ביער על רמת ריכוז ומדדים קוגניטיביים נוספים והשפעת הביקור ביערות על מדדי בריאות גופנית. בחלק השני מוצגים הגורמים המסבירים את תרומת היער לבריאות הנפשית והגופנית, ובחלק השלישי מודגמים יישומים לקידום הבריאות מעצם השהות ביער.

מילות מפתח:
בריאות גופנית, בריאות נפשית, קשר עם הטבע, קשרים חברתיים

 להורדת המאמר »