פרויקט יער האקלים לנטיעת עצים אחראית במרחב המיושב

דניאל כץ

מבצע הייעור יוצא הדופן של קק"ל הפך ב-120 השנים האחרונות את ארץ ישראל לירוקה ומיוערת. עם זאת, פעולות הייעור של קק"ל נעצרות בכניסה לתחום שיפוטן של הרשויות המקומיות. למעשה, ועל אף ניסיונות עבר, כמעט לא נעשות כיום פעולות של נטיעת חורשות בתוך תחומי הערים והיישובים בישראל )Afforestation Urban .) "יער האקלים", פרויקט של עמותת יוזמת האנרגיה הטובה, שואף לגשר על הפער שנוצר בתחום הייעור העירוני בארץ. זהו פרויקט נטיעת עצים בערים וביישובים בכל רחבי ישראל. מטרת הפרויקט היא לנטוע כמות משמעותית של עצים בשטחים ציבוריים שוליים במרחב המיושב והבנוי כדרך להתמודדות עם השפעות שינוי האקלים וצפיפות האוכלוסין.

 להורדת המאמר