תחנות המחקר והניטור ארוכי הטווח של קק"ל – חשיבותן לממשק מותאם ולבקרה על התהליכים במערכת האקולוגית לנוכח שינוי האקלים

שילי דור-חיים, יגיל אסם, תמיר קליין, אלי ארגמן, ניצן שגב, אסף קרואני

המאמר מתאר את ההתפתחות והמטרות של מערך המחקר ארוך הטווח (LTER – Long Term Ecological Research) בקק"ל, וסוקר בקצרה פעילות מחקרית, מטרת-על ארוכת טווח, מטרות ביניים ומדדים לניטור ארוך טווח, עבור כל אחת מחמש תחנות המחקר בניהול קק"ל: תחנת יער הקדושים; תחנת יער יתיר; תחנת יער השגרירים; תחנת פארק סיירת שקד; תחנת נחל שיטה.

 להורדת המאמר