צרעת העפצים של האקליפטוס - תמונת מצב והערכות

אלכס פרוטאסוב, צבי מנדל, ציון מדר וניצה ספיר

בשנים האחרונות מזיק חדש של עצי איקליפטוס התבסס בישראל. המדובר בצרעת עפצים אוסטרלית אשר תוקפת את הלבלוב הצעיר של איקליפטוסים מגילים שונים, תוך העדפה ברורה לעצים צעירים. הצרעה פוגעת גם בשתילים רכים במשתלות. במהלך השנתיים האחרונות התפשטה הצרעה ברוב הנטיעות של האקליפטוס בישראל, והיא מצויה כיום בכל המרחב שבין דרום רמת הגולן לנגב המערבי. קצב ההתפשטות של הצרעה הוא מהיר ביותר ויש להניח שבמוקדם היא תימצא בכל בתי הגידול שבהם נטוע העץ. המדובר בצרעה קטנה, צבעה שחור, אורכה כ- 2 מ"מ. הצרעה שייכת למשפחת Eulophidae מתת-משפחת Tetrastichinae. הצרעות נשלחו להגדרה, ולדברי המומחה הצרעה היא מין חדש למדע. הוא קיבל בשנה האחרונה פרטים זהים של הצרעה מאלג'יריה ואירן. עובדה זו מעידה על חדירה של הצרעה בשנים האחרונות למרחב המזרח הקרוב ולאזור הים התיכון. הפגיעה של הצרעה ניכרת בעיוות הצמיחה של הליבלוב הצעיר עד לעצירת ההתפתחות. הפגיעה בעצים צעירים עלולה להיות קשה במיוחד. התקבל הרושם שהצרעות נוטות להמשיך ולתקוף עצים שכבר נתקפו לא מכבר ע"י בנות מינן ובכך הן מעצימות את הנזק. קצב הריבוי של הצרעה הוא גדול, עדיין אין מידע לגבי מספר הצאצאים או משך תקופת ההטלה. הצרעה מטילה ביצים אחדות בתוך ענפונים רכים או בעורק המרכזי של העלה והזחלים גורמים להתפתחותו של עפץ סביבם. דור אחד בעונה החמה נמשך כשלושה חודשים. בסקר ראשוני שנערך במקומות שונים בארץ נמצא שמבין כשלושים מיני האקליפטוס שנבדקו, ששת המינים הבאים נמצאו (עד כה) פונדקאים מתאימים:


Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
E. erythrocorys F.
E. robusta Smith
E. tereticornis Smith
E. saligna Smith
E. torwood (=E. torquata Luehm x E. woodwardii Maiden)

נראה (על פי המידע הראשוני שהצטבר עד כה) שאקליפטוס המקור הוא הרגיש ביותר, ולכך חשיבות מיוחדת שנובעת משכיחותו של מין עץ זה בארץ.

הפעולות שאנו מבצעים כיום הן כדלקמן: (א) המשך איסוף מידע כללי על הביולוגיה והפנולוגיה של הצרעה, (ב) ביסוס הידע אודות טווח הפונדקאים, (ג) בחינת כלים להדברה כימית של הצרעה להגנה על עצים צעירים ועל שתילים במשתלה, (ד) תחילת תכנון הדברה ביולוגית.

ההתקפה הקשה על אקליפטוס המקור הפגיעה שכה ניכרת לעין בארץ, ומנגד, העובדה שצרעה זו לא מוכרת באוסטרליה כלל, למרות השכיחות הגדולה של איקליפטוס המקור שם, מצביעה על כך שבאוסטרליה אוכלוסיות הצרעה מרוסנות ע"י אויבים טבעיים. חשוב לציין, כי למינים אחרים של צרעות עפצים באוסטרליה מהסוג Ophelimus ידועים אויבים טבעיים יעילים מאד. לטווח הארוך, הדברה ביולוגית היא זו שתפתור את הבעיה ותוריד את אוכלוסיית המזיק אל מתחת לסף הנזק הנסבל.

להורדת הגיליון המלא