מודל ממוחשב למיפוי סכנת שרפות

המאמר מציג מודל ממוחשב לפיתוח מפות לסכנת שרפות של אזור מסוים בהרי הסלעים בקולורדו, ארה"ב, המבוסס על מידע קיים בבסיס המידע של שירות הייעור האמריקאי (RIS) ועל מודלים מתמטיים קיימים של התנהגות שרפות יער.

המודל מבוסס על ארבעה חלקים:

  1. פוטנציאל הצתת שרפות במקום מסוים.
  2. פוטנציאל התפשטות שרפה מנקודת ההצתה.
  3. אלמנטים להגנה מפני השרפה.
  4. נגישות של כבאים וציוד כיבוי לאתר השרפה ויכולת הכיבוי של השרפה.

בעבודה המוצגת פותח ביסודיות החלק של פוטנציאל התפשטות השרפה ובמסגרת זו הוכנו מפות של פריסת טיפוסי הדלק בשטח היער ומפות של סכנת התפשטות השרפה בשטח היער.

יש צורך בהמשך בדיקה של המודל בשטח לצורך אישושו והתאמתו המדויקת יותר לתנאים האמיתיים.

להורדת הגיליון המלא