עפצנית האלה במשתלות והדברתה

מאת:
ציון מדר, המדור להגנת היער, אגף הייעור של קק"ל, קרית חיים, zionm@kkl.org.il
אמרה הירוי, משתלת גולני, מרחב צפון, קק"ל.

במהלך שלוש השנים האחרונות נראתה במשתלת גולני פגיעה קשה בצימוח הצעיר של שתילי אלת המסטיק ואלה אטלנטית בני שנה ושנתיים, אך לא בשתילי אלה ארץ-ישראלית. הפגיעה בשתילים נראתה בעיקר בצימוח הצעיר והתבטאה בהתקפלות שולי העלים כלפי מעלה, בסלסול אמירי הצימוח ואף בנינוס השתילים (תמונה 1). כתוצאה מכך השתילים נראו מעוותים יותר ומפגרים בהתפתחותם בהשוואה לשתילים בריאים. בבדיקת העלים הנגועים בבינוקולר נמצאה אקרית גלילית דמויית תולעת, בעלת 2 זוגות רגליים (תמונה 2). המין כ-Eriophyes stefanii Nalepa. לפי אבידוב (1951) זהו מזיק שכיח הפוגע בשיחי אלת המסטיק ולא במיני אלה אחרים, ובתצפיות לבדיקת נוכחות המזיק במיני אלה שונים בחורש הטבעי בישראל אכן נראות פגיעות קלות בצימוח הצעיר של שיחי אלת המסטיק. עם זאת, כאמור, הופעת המזיק במשתלות היא תופעה חדשה.

האקריות חבויות בתוך פנים העלים המקופלים, שם נראים סימני המציצה הגורמים לתמותת תאי הצמח, תוך שינוי צבע הרקמה מירוק (בריא) לגוון חום-אדמדם (פגוע) בפני העלה. סימני הפגיעה הראשונים נצפו בקיץ החל בחודשים יוני-יולי. לעיתים הפגיעה של אקרית העפצים בשתילי אלה אטלנטית ואלת המסטיק היתה קשה ביותר, עד כדי פגיעה בערוגות שלמות, מצב שחִייב טיפול אינטנסיבי בכימיקלים מתאימים.

ניסוי הדברה:

להדברת המזיק נבדקו 4 קוטלי אקריות (אקריצידים): Abamectine (ורטימק 0.05%) – קוטל אקריות וחרקים; Dicophol + Tetradifon (מטיון משולב 0.4%) המכיל חומר פעיל המרכיב את האקריצידים אקרין מקבוצת הפחמימנים הכלוריים ו-טדיון מקבוצת הזרחנים האורגניים; Dicofol (אקרין 0.2%) ו-Furathiocarb (דלטאנט 0.1%), תכשיר סיסטמי מקבוצת התיוקרבמאטים. בכל טיפול רוססו עד לנגירה 570 שתילי אלת המסטיק, בשני מועדים. התכשיר המצטיין בהפחתת שיעור השתילים הפגועים היה דלטנט במינון של 0.1%, שבו שיעור הפגיעה בשתילים היה מזערי (0.86%) בהשוואה להיקש. בהמשך הבדיקה גם השתילים המועטים שנפגעו מהמזיק התאוששו לגמרי כתוצאה מהטיפול בדלטנט. חומר נוסף שהראה יעילות ניכרת בצמצום פגעי האקרית היה ורטימק במינון של 0.05%, שבו נפגעו רק 5.55% מהשתילים. נמצא כי דלטנט וורטימק היו מסוגלים לצמצם את הפגיעה בשתילים שהיו פגועים לפני כן.

להורדת המאמר המלא