היבטים סביבתיים של מחצבות עזובות בשטחי יער וייעור

מאת: תמר מילגרום, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה tmilgrom@nrem.haifa.ac.il

מחצבות, גם עזובות, הן בעלות השלכות סביבתיות שליליות. מחצבות משפיעות על המערכות האקולוגיות, בהריסת בתי גידול של החי והצומח. הקרקע שעליה ממוקמת מחצבה אינה יכולה לשמש לדבר אחר זולת פעילות הכרייה במהלך החציבה, וקיים קושי להחזיר את השטח למצבו הטבעי ולשמור על ערכי משאבי הטבע והסביבה.

מחקר זה נועד לאתר את המחצבות העזובות הממוקמות בשטחי יער וייעור ולבחון את ייעוד שיקומן בהתאם למדיניות התכנונית הקיימת בישראל. נמצא כי 22% מכלל המחצבות העזובות ממוקמות בתוך שטחים המוגדרים על-פי מוסדות התכנון כיער וייעור. בחינת מיקומן של המחצבות הללו בשטחי יער קיימים ומתוכננים תסייע למקבלי ההחלטות הן בשלטון המרכזי, הן ברשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים והן בקק"ל לנקוט אמצעים למזעור המפגעים הסביבתיים הנגרמים ממחצבות עזובות ולקדם תכניות מפורטות לשינוי ייעוד הקרקע ממחצבה עזובה לשטחי יער.

להורדת המאמר המלא