הערכה כלכלית של נופש בחיק הטבע: אומדן ערכו של יער ביריה בשיטת עלות הנסיעה (TCM)

מאת:
ניר בקר, החוג לכלכלה וניהול במכללת תל-חי והמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה nbecker@telhai.ac.il
יעל חורש, החוג לכלכלה וניהול, מכללת תל-חי

במחקר זה ניסינו לאמוד את ערכו הכלכלי של יער ביריה תוך שימוש בשיטת עלות הנסיעה -TCM (Travel Cost Model). נעשה שימוש בשלושה מודלים, שניים מהם מניבים ערך כולל ליער ואילו השלישי מניב ערך למאפיינים שונים ביער.

השתמשנו בשני מודלים לחישוב ערכו הכולל של יער ביריה. ניתן לומר שערכו של היער למטרות נופש הוא גבוה ונע בין 1.6 ל-12.9 מיליוני ₪. ממוצע גיאומטרי של המודלים מניב ערך יער של 7.3 מיליוני ₪ (331.8 ₪ לביקור). המודל השלישי בא ללמד על ערכם הפרטני של מאפייני היער השונים ולתת אינדיקציה על הגורמים המשפיעים על ערך האתר. המאפיינים המובהקים שהתקבלו הם המצודה וההכנסה הכספית של המבקרים. לאחר שהתקבלו נתוני עלויות של שימור המצודה ופיתוח דרכים ומצפורים, ניתן לומר שלגבי המצודה, התועלת השנתית הנקייה מהשקעה בה עומדת על 0.57 מיליוני ₪. בנוגע לרמת הכנסה, נמצא שכל שקל שנוסף להכנסה השעתית שווה לעליית ערך היער בכ-4,000 ₪. התוצאות שהתקבלו במחקר זה מביאות אותנו למסקנה, כי יש ערך משמעותי לביקוש לשטחי יער ונופש פעיל בחיק הטבע. כמו כן, בדיקת עלות-תועלת בנוגע לשלושה רכיבים מראה, שערך השיפור בהם גבוה יותר מעלות ההשקעה הנדרשת לצורך כך. המשאבים הכספיים צריכים להיות מופנים לאותם רכיבי יער באופן יחסי לפי סדר חשיבותם לציבור, כפי שבאו לידי ביטוי במחקר.

להורדת המאמר המלא