אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח נחל שיטה

מידע כללי

הצטרפות ל-LTER: בשנת 2015

מנהל תחנת המחקר מטעם קק"ל: גיל סיאקי

מדען ראשי: דר' אלי גרונר , ניצן שגב


נ.צ.

קו רוחב - 212566
קו אורך - 450443

מיקום

האתר ממוקם בנחל שיטה, צפונית לקיבוץ יהל, בגובה של כ-230 מטר מעל פני הים ומשתרע על פני כ- 18000 דונם. האקלים הצחיח קיצון, כולל מיעוט משקעים (כ-30 מ"מ בשנה), לחות נמוכה וטמפרטורות גבוהות.

מטרת התחנה

התחנה מהווה תחנת מודל להבנת השינויים שעוברים על אוכלוסיית השיטים, כמין מפתח בסביבה מדברית, באקלים צחיח קיצון, במטרה להבין איך לנהל שטחים פתוחים באזורים צחיחים. בסביבה זו, בריאות המערכת האקולוגית תלויה בתדירות ובעוצמה של אירועי שיטפונות הנושא המרכזי הוא אקו-הידרולוגיה.

גיאולוגיה ומורפולוגיה

גודל אגן הניקוז של נחל שיטה הוא כ-18,000 דונם. הנחל זורם ממערב למזרח, נשפך לקע אסעדין ומשם דרומה למלחת יטבתה. אגן הניקוז מאופיין במישורי רג (חמדות), התחומים בגבעות מתצורת מישאש. הערוצים (מסדר 2-3) הנשפכים מהגבעות למישורי הרג, משנים את מבנה זרימתם לדגם פזרות ובהגיעם לערוץ המרכזי של הנחל, חוזרים למבנה אחיד יותר. בחלקו הצפון מזרחי של הנחל, האלוביום מכסה שכבת פלאוסול חרסיתית אדומה, מגיל פליסטוקן קדום (תצורת צחיחה). שכבה זו קבורה בעומק של מטרים בודדים מתחת לרג ועשרות סנטימטרים מתחת לאלוביום בערוץ הזרימה המרכזי של הנחל.

אקוסיסטמה וצמחייה

עצי שיטה (נגב, סלילנית) , בתה חצי יובשנית (רכפתן, יפרוק, זוגן...), עם מגוון רחב של חד שנתיים לאחר ארועי גשם (מלעניאל ,כוכב ריחני, חומעה ורודה...)

נושאי המחקר

דיסציפלינות

אקולוגיה, הידרולוגיה, גיאומורפולוגיה, גיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, שרותי מערכת.

מניפולציות

השקיית חלקות בכמויות מים ותדירויות שונות.

ניטור

 • בריאות השיטים בנחל
 • ספיקה באירועי שטפונות
 • זמינות המים לשיטים
 • הקשר גשם-נגר-שיטים
 • מגוון ביולוגי בנישות שונות בנחל (ציפורים, זוחלים, עקרבים, פרפרים, חרקים)
 • מגוון בוטני (חד שנתיים)


נושאים

 1. הבנת הקשר בין מאפייני התשתית (מדדים גיאומורפולוגים וגיאוהידרולוגים) לרטיבות בקרקע ולפיזור העצים באגן הניקוז - דר' רחלי ארמוזה-זבולוני (מו"פ מדבר וים המלח)
  עומק היחידה האדומה והקשר בין נוכחותה לפיזור עצי השיטה באגן הניקוז
  דפוסים ביצירת נגר על גבי חלקות קטנות
  קשר לצפיפות ופיזור עצי השיטה בנחל
 2. כיצד משפיעה תדירות שונה של שטפונות על האקולוגיה במערכת של מדבר צחיח קיצון (קרקע, צמחים וחרקים) –דר' אלי גרונר,דר' מרסלו שטרנברג, ארנון קרניאלי, אלי צעדי, משה שחק, שילי דור-חיים (אונ' בן גוריון, מו"פ מדבר וים המלח)
 3. המאזן ההידרולוגי באגן נחל שיטה – ניטור ארוך טווח ,אפיון אירועי גשם ושיטפונות תוך בחינת פיזור ועוצמת הגשם, אפקטיביות הגשם והספיקה - דר' רחלי ארמוזה-זבולוני וינאי שלומי (מו"פ מדבר וים המלח)
 4. בדיקה גנטית למיני השיטים השונים בנחל (שיטה סלילנית, ושיטת נגב), בדגש על שיטים החשודות ככלאיים (היברידיות). - דר' רקפת דוד שוורץ ותום שיפרין (מכון וולקני).