אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח פארק סיירת שקד

מידע כללי

הצטרפות ל-LTER: בשנת 2008
מנהל תחנת המחקר מטעם קק"ל: איציק משה
מדען ראשי: ד"ר אלי ארגמן Eliar@moag.gov.il


נ.צ.

קו רוחב 31.2833
קו אורך 34.6167

מיקום

האתר ממוקם בפארק אקולוגי בצפון-מערב הנגב, ליד אופקים, בגובה 200 מטר מעל פני הים, על פני 3,000 דונם. טמפרטורת מקסימום ממוצעת בקיץ 34 מעלות, טמפרטורת מינימום ממוצעת בחורף שש מעלות, ממוצע גשמים רב-שנתי כ-200 מ"מ.

היסטוריית האתר

עד להקמת האתר ב-1987 היה האזור ככל הנראה תחת לחץ רעייה כבד במשך אלפי שנים. מאז 1987 מנוהל האזור על ידי קק"ל. הניהול כולל רעייה, מניפולציות של נוף, איסוף מי נגר ושתילת עצים. כ-300 דונם מהפארק מגודרים למניעת רעייה ומיועדים למחקר. מ-1994 האזור מהווה אתר הדגמה של ה-International Arid Lands Consortium.

גיאולוגיה ומורפולוגיה

אגני היקוות סלעיים ולס, נחלי אכזב, מישורי לס.

אקוסיסטמה וצמחייה

בתה חצי-יובשנית (בתה עשבונית שיחנית). הצמחייה השלטת היא בני שיח (נואית קוצנית, חורשף קטן קרקפות ומתנן שעיר), עם עושר מינים של חד-שנתיים בחורף בין השיחים (שלט על ידי מלעניאל מצוי ועשבוניים נוספים) וכתמי שיחים (נשלט על ידי מרגנית השדה ואחרים).

נושאי המחקר

דיסציפלינות:

אקולוגיה, מיקרוביולוגיה, מדעי הצמח, הידרולוגיה, מטאורולוגיה, רעייה.

מניפולציות:

תלוליות ובורות בקרקע, גיזום, קרצוף, חישוף, קוטלי עשבים, רעייה, שינויים בנגר, קיטוע קרום, הזזת זרעים, הסרת צמחייה, הדמיית גשם.


נושאים

 1. מבנה הקרקע וחלוקת משאבים.
  א. ניטור ארוך-טווח של נגר בזמן גשם מֵחלקות גדולות בעלות רמות שונות של הטרוגניות מרחבית.
  ב. יחסי מקור-מבלע בין המטריקס שבין השיחים לבין כתמי השיחים והשפעת הצמחייה וטיפולי הקרקע ב"תאי נוף" קטנים.
 2. מבנה ותפקוד הקרום המיקרוביולוגי של המטריקס שבין השיחים. תפקוד הקרום, אחידות, התפתחות והתאוששות לאחר הפרעה-.
 3. מגוון ושכיחות של חברת הצומח.
  א. שינויים לטווח ארוך בחברות צומח חד-שנתי בכתמים מופרעים ושאינם מופרעים )בורות ותלוליות).
  I יצרנות ועושר מינים.
  II התיישבות לאחר הפרעה.
  III דינמיקה של החברה וארגון בהקשר של גשם ובצורת.
  ב. חשיבות תנועת הזרעים בתוך כתמים וביניהם למבנה חברת הצומח החד-שנתי.
 4. מחזור נוטריינטים וכתמיות
  א. שטף פחמן וחנקן בכתמי שיחים ובין השיחים.
  ב. השקעת ותנועת אבק בכתמי שיחים ובין השיחים.
 5. רעייה, מבנה הנוף, דינמיקה של משאבים ויצרנות צמחים.
  א. השפעת הרעייה על כתמיות הנוף, נגר וחברות צומח וקרום מיקרוביאלי.
  ב. השפעת סימולציית רעייה (קיצוץ צמחים) בין השיחים על צפיפות הצמחייה, ביומאסה ועושר מינים.
 6. חשיבות השיחור של נמלת הקציר, ניטור תנועות השיחור ואיסוף הזרעים של הנמלה.
 7. מודליזציה של מערכות אקולוגיות ונוף.
  א. מודליזציה של ארגון מרחבי של כתמי שיחים על המדרונות.
  ב. מודליזציה של מאפייני פני השטח של כתמי שיחים ומטריקס בעל קרום.
 8. דמוגרפיה של שיחים והיווצרות כתמים.
פארק סיירת שקד. צילום: ארכיון צילומי קק
פארק סיירת שקד. צילום: ארכיון צילומי קק"ל