קרן י.ל. גולדברג לתרבות וספרות

על הקרן

יצחק לייב גולדברג היה נדבן ועסקן ציוני ליטאי שפעל רבות למען התנועה הציונית ולמען בניין ארץ ישראל, רבים מכנים אותו בשם "הנדיב הלא ידוע".

מר גולדברג ציווה את כל רכושו לקרן קימת לישראל וביקש שתקים קרן על-שמו ושמה של אשתו רחל. 

יצחק לייב נפטר ב-1935 ולאחר מותו קק"ל הקימה את הקרן על-שם יצחק לייב ורחל גולדברג בהתאם לצוואתו. מטרת הקרן היא לתמוך בספרות העברית ולעזור בהפצת התרבות העברית בארץ ישראל.

פעילות הקרן מתנהלת במספר תחומים כגון סיוע בהוצאת לאור של ספרים, מתן מענקים ומלגות לסטודנטים, סיוע לרכישת ספרים בתחום הספרות העברית לספריות ברחבי הארץ ועוד.

אחת למספר שנים מוענק פרס ליצירה ספרותית מקורית עברית בשירה ובפרוזה, אשר ראתה אור בדפוס בצורת ספר בשלוש השנים אשר קדמו להגשת המועמדות לקבלת הפרס. קיום התחרות ומועדה נקבעים על ידי הנהלת (קורטוריון) הקרן. הנהלת הקרן ממנה את צוות השופטים המקצועיים בכל תחרות.

 למידע מפורט על י.ל גולדברג ומפעלו »

קול קורא לשנת 2020

קרן קימת לישראל וקרן יצחק לייב ורחל גולדברג מודיעים על הענקת פרסים ספרותיים ע"ש יצחק לייב ורחל גולדברג.

מתוך רצון לתמוך ביוצרי הספרות בתקופה קשה זאת החליטה הנהלת הקרן להכפיל את הסכום הכולל של הפרסים שיוענקו השנה.

הפרסים בסך כולל של 120,000 ₪ יוענקו ליצירה מקורית כדלקמן:

בתחום הסיפורת:
פרס ראשון בסך: 20,000 ₪
פרס שני בסך: 10,000 ₪

בתחום השירה:
פרס ראשון בסך: 20,000 ₪פרס שני בסך: 10,000 ₪

בתחום המחזה:
פרס בסך: 15,000 ₪

יצירת ביכורים (סיפורת):
שני פרסים בסך: 10,000 ₪ כ"א

בתחום ספרות הילדים:
פרס ראשון בסך: 15,000 ₪
פרס שני בסך: 10,000 ₪

ניתן להגיש לתחרות ספרים עבריים מקוריים אשר ראו אור בארץ בשלוש השנים שקדמו להגשת המועמדות לקבלת הפרס.

את הספרים יש לשלוח בארבעה עותקים עד ליום שני, י"ד בכסלו תשפ"א, 30.11.2020, אל: דורית יפת, מזכירות הקרן על שם יצחק לייב ורחל גולדברג, קרן קימת לישראל, ת.ד. 7283, ירושלים 9107201, תוך ציון תחום המועמדות לפרס, ופרטי הסופר/ת (טלפון ודוא"ל).

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות דוא"ל בלבד אל: dority@kkl.org.il

הזוכים בפרס גולדברג בשנת 2018

בשנת 2018 השופטים היו:

בפרוזה - פרופ' זיוה שמיר, ד"ר דרור בורשטיין
בשירה - גב' ליאת קפלן, מר אלי הירש

הזוכים בפרס לשנת 2018

הזוכים בפרוזה

פרס ראשון
גב' דורית פלג, על ספרה "אמנות ההכרחי"
פרס שני
ד"ר גלי מיר-תיבון, על ספרה "רשימת האימהות"
•  פרס שלישי
ד"ר עודד מנדה-לוי, על ספרו "אני זוכר"

הזוכים בשירה

•  פרס ראשון
גב' חדוה הרכבי, על ספרה "מיגו"
•  פרס שני
גב' שולמית אפפל, על ספרה "תדמיני שאת כוכבת"
•  פרס שלישי
גב' בכל סרלואי, על ספרה "סכין שלופה האור"

למידע מפורט על טקס הענקת הפרס בינואר 2019 »

למידע על הזוכים בפרס גולדברג בעבר  »

סיוע בהוצאה לאור של ספרים

מזכירות הקרן פונה למוסדות והוצאות ספרים התואמות את מטרות הקרן ואלה מפנים בקשות סיוע לקורטוריון הקרן המחליט באלו בקשות לתמוך. על הבקשות להתייחס לספרים בתחום הספרות העברית בלבד: פרוזה, שירה וספרי עיון (שאינם מתורגמים).

בקשות לתמיכה יתקבלו רק דרך הוצאות הספרים המוכרות.

תנאי לקבלת הסיוע הוא כי בעמוד הפנימי של הספר יצוין כי "הספר יצא לאור בסיוע הקרן ע"ש יצחק לייב ורחל גולדברג, קרן קימת לישראל".
 
דוגמאות לכתבי-עת וספרים שקרן י.ל. ורחל גולדברג סייעה בהוצאתם לאור:
 
* כתבי-עת
- העברית, הוצאת האקדמיה ללשון העברית.
- קתדרה, פעמים ו- עת-מול, הוצאת יד יצחק בן-צבי.
- ציון, הוצאת החברה ההיסטורית הישראלית.
 
* ספרים
- ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, כרכים כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, ירושלים: הוצאת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, תשנ"ב-תשנ"ט.
- אהרן קומם ויצחק בן-מרדכי, עורכים, ספר עמוס עוז, באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תש"ס.
- צבי לוז וזיוה שמיר, עורכים, על גילוי וכיסוי בלשון עיונים במסתו של ביאליק, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א.
- ישראל ברטל, עורך, העגלה המלאה, מאה ועשרים שנות תרבות ישראל, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ב.
- יורם לוי פורת, אוניות התה, הוצאת הקבוץ המאוחד, 2001.
- יוכי לוין, אושת הרוח בברושים , הוצאת ספרית הפועלים, 2001.
- עדנה מיטווך-מלר, תיקון לפני חצות,  תל-אביב: הוצאת בת-קול, תשס"ב.
- מאיה גוילי, להיות אולי, הוצאת גוונים, 2011.
- הלל ברזל, המאה החצויה: הספרות ורוח התקופה (כרך שני), הקיבוץ המאוחד, 2013.
- מעין רוגל, היינו יכולות לנסוע, הוצאת כרמל, 2011.
- תפארת חקק, המפלצת שלא מצאה בית, הוצאת צור אות, 2012.
- אביגיל גרץ, בת של רב, הוצאת אבן חושן, 2012
- מיכל פיטובסקי, אבק אספלט ברזל, הוצאת כתר, 2012.

סיוע ברכישת ספרים לספריות בתי הספר

מזכירות הקרן מפיצה חוזר למשרד החינוך, משרד התרבות והחברה למתנסים אשר מעבירות את המידע על המפעל לרכישת ספרים לספריות שונות ומבקשת המלצות על ספריות בתי ספר וספריות עירוניות. 

ועדה מיוחדת מטעם הקרן ממיינת את הבקשות ומחליטה איזה ספריות יזכו ברכישת הספרים בכל שנה.

מענק לפרסום ספר מתורת הפדגוגיה

מענק לפרסום ספר מתורת הפדגוגיה מוענק אחת לשנתיים. 
 
הפרס הוא על סך 6,000 ש"ח לספר העוסק בתחום הפדגוגיה. תנאי הגשת המועמדות כמפורט בסעיף סיוע להוצאה לאור של ספרים.

ספרים שזכו במענק לספר מתורת הפדגוגיה:
- אילנה מודלינגר, בשפה אחרת, יצירת אמצעי-קשר בעבודה חינוכית-טיפולית, תל-אביב: הוצאת ספרית פועלים, 1997
- צבי לם, במערבולת האידיאולוגיות , חינוך במאה העשרים, ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2002. 
- ענת זוהר, ציונים זה לא הכל: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2013.
 
לכשיוחלט על מועד חלוקת הפרס בפעם הבאה נפרסם הודעה על כך.

מלגות לסטודנטים

המלגות מוענקות לסטודנטים באוניברסיטה העברית, בטכניון, במכללת לוינסקי ובגימנסיה הרצליה.

בהתאם לצוואת יצחק לייב גולדברג ז"ל יש להעניק מלגות לתלמידי המוסדות דלעיל. מזכירות הקרן מקבלת מהמוסדות את פרטיהם של סטודנטים ותלמידים ראויים שמצבם הכלכלי מצדיק
קבלת מלגה.

הנהלת הקרן מעדכנת את סכום המלגות מעת לעת.