70 שנות אקלום צמחי גן בישראל

בחוברת "70 שנות אקלום צמחי גן בישראל" סוכמה תקופה של כ-70 שנות אקלום צמחי גן. הועלו על הכתב סיפורי אקלומם של כמה צמחים נבחרים, ההצלחות ואף הכישלונות שלהם. בחוברת מוצגים כ-100 צמחי גן, המהווים רק נתח קטן מסיפורי האקלום שהתרחשו בארץ, חלקם הצליחו וחלקם לא.

ענף הגינון בישראל החל בראשית ההתיישבות, עם העלייה הראשונה. ניסויים ראשונים בגינון ואקלום צמחים החלו עוד בתקופת התורכים במקווה ישראל בסוף המאה ה-19. הבריטים, עם תחילת שלטונים בארץ בשנת 1920 שאפו לשפר פה את הנוף, אך לא תמיד ידעו אילו צמחים יתאימו לתנאים ולכן הביאו מינים רבים ושתלו אותם ברחבי הארץ.

מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20, הוקם במשרד החקלאות שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), אשר כלל יחידה שעסקה בהדרכת גננים במגזר ההתיישבותי ולימים התרחבה פעילותו גם למגזר הפרטי והעירוני.

ענף הגינון לא נתברך בארגון מגדלים בעל יכולות תקציביות. במשך עשרות שנים לא זכה הגינון לתקציבי מחקר, ועיקר עבודת האקלום של צמחי גן והמעקב אחריהם נעשו בתקציבים מצומצמים ובמקרים רבים בהתנדבות של צוות ההדרכה במחלקה לפיתוח הכפר במשרד החקלאות ושל גננים במגזר הכפרי והעירוני.

במשך שנים רבות נעשה חלק מעבודת אקלום צמחי הגן בגנים הבוטניים. אין ספק שבזכות צוותי הגנים הבוטניים ועבודתם המסורה נלמד ונרכש ידע רב בתחום.

הקליקו לחוברת 70 שנות אקלום צמחי גן בישראל »

צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל