מרכז מורשת קק"ל שדרות

ביום חמישי 27.10.2022 נמסר צו התחלת עבודה לקבלן לבנייה של מרכז מורשת קק"ל בשדרות, בנייה שצפויה להסתיים בעוד כשנה וחצי .