קול קורא – סיוע לאוכלוסיית העיוורים - הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע , נדחה לתאריך 1/8/2021.

הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל מנוהלת על ידי קרן קימת לישראל ומטרתה לתמוך במטרות חברתיות ותרבותיות בישראל. על פי החלטת הוועד המנהל של הקרן, יחולק סך של עד 500,000 ש"ח לטובת מימון פרויקטים להקלה על בדידות של צעירים ומבוגרים עיוורים, מענקים לאומנים עיוורים וחלוקת מלגות לסטודנטים עיוורים למימון מקריאים.

הוראות הקול קורא »

לקבלת פרטים נוספים לגבי התוכניות השונות ולהגשת בקשה לסיוע ניתן למצא בלינק:

להגשת בקשה»

סיוע בעת מילוי טופס הבקשה המקוון:

קרן קימת לישראל מציעה מוקד שירות לסטודנטים, המבקשים לקבל סיוע בהגשת הבקשה באמצעות הטופס המקוון. לתאום השירות ,יש לשלוח מייל לכתובת kkl@natansys.com

או להתקשר לטלפון 054-3297779 השירות יינתן בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 18:00.

*ט.ל.ח בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה לבין מסמכי הקול הקורא, יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא.