ליערן, אייר תשי"ג, 1953, מס' 3-2

תוכן העניינים

ליערן, אייר תשי"ג, 1953, מס' 3-2
כותרת עמוד
היער והעץ בתנ"ך - לקט פסוקים עמוד 43
דבר המערכת עמוד 43
מסיורי ביערות האיקליפטוסים באוסטרליה – ד"ר ע. גור עמוד 47
רשמים מפעולות הייעור בישראל – ד.ר. קמרון עמוד 54
מיסודות שימור העץ - מ. צ'ודנוב עמוד 55
לשאלת תכנון הכריתה ביערות האיקליפטוס - מ. בולוטין עמוד 58
דע את עצי היער - ברוש אריזוני - התחנה לחקר הייעור, אילנות עמוד 60
הסימפוזיון הבינלואמי לחקר המדבר - ד"ר ר. קרשון עמוד 62
יעראות במזרח הקרוב והתיכון - עפ"י סקירה ב-Unasylva עמוד 63
יערות במצרים - ז'. עובדיה עמוד 72
האפשרויות להשבת עצי היער - ק. סיראק לארסן עמוד 73
מחדשות הייעור בעולם - ליקט פ. אורן עמוד 75
ביקורת ספרים - ר. קרשון, ג. מורפורגו עמוד 76
לזכרם של א. להב ומ. שורצמן - מ.ב עמוד 77


הגיליון המלא להורדה »