ליערן, טבת תשכ"ב, 1961, מס' 4-3

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשכ"ב, 1961, מס' 4-3

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 1
צמחיית שטח החסות של עדן המזרחית - או. קרפט עמוד 3
תרומת עט לצומח העצי בישראל: שיטה סלילנית ושיטת הסוכך - ר. קרשון עמוד 5
אקלום עצי שיטה (תוצאות ראשוניות) - כ. חכים עמוד 11
גידול הבוטנה באירן - ט. אשבל עמוד 14
מזיקים ומחלות של עצי יער בתורכיה וביוון - י. הלפרין עמוד 23
הרהורים על חינוך יערני בישראל - י. פנצל עמוד 26
דו"ח מהמזרח התיכון: שטחי יערות בלוב עמוד 28
מכתבים למערכת עמוד 29
חדשות האגודה: הכנס השנתי בפתח תקוה - אוקטובר 1961 עמוד 29
חדשות האגודה: דו"ח פעולות הוועד לתקופה 30.9.61-1.10.59 עמוד 30
חדשות האגודה:  דו"ח כספי לשנת 31.3.61-1.4.60 עמוד 32


הגיליון המלא להורדה »