ליערן, אלול תשכ"ב, 1962, מס' 3

תוכן העניינים

ליערן, אלול תשכ"ב, 1962, מס' 3

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 77
טיפול באגני היקוות באירופה - מ. קולר עמוד 78
סחף חולות, ייצוב חולות ומשברי רוח בדנמרק - ד. חת עמוד 88
יישור שטחים והכנתם לנטיעה בשיטת התילום שתי וערב בדרום הארץ - נ. יפה עמוד 96
מקומה של הקזוארינה בייעור הארץ - י. פנצל עמוד 100
הקזת שרף מאורן ירושלים בישראל ע"י פציעת הקליפה וזירוז ע"י חומצה - מ. צ'ודנוף עמוד 105
דו"ח מהמזרח התיכון - הכשרת יערנים לארצות ערב עמוד 110
ביקורת ספרים - קובץ בי"ס הגבוהה לייעור של מדינת ניו יורק עמוד 112
מכתבים למערכת: האורן כעץ מדברי - ב. וירצברג עמוד 113
מכתבים למערכת: היער ומקורות המים - מ. בולוטין עמוד 115
מכתבים למערכת: דו"ח כספי של אגודת היער 1962-1961 עמוד 116


הגיליון המלא להורדה »