ליערן, כסלו תשכ"ג, 1962, מס' 4

תוכן העניינים

ליערן, כסלו תשכ"ג, 1962, מס' 4

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 133
תרומת עט למוצח העצי בישראל: דום מצרי - ר. קרשון עמוד 134
איקלום איקליפטוס בנגב הצפוני - ד. חת עמוד 138
הדברת טוואי התהלוכה של האורן בהרי יהודה בשנת 1962-1961 - י. ברות עמוד 142
הדברת יקרונית האיקליפטוס על ידי ריסוס דימי - מ. צ'ורנוף, א. שפטר עמוד 147
הקזת שרף מאורן ירושלים בישראל ע"י פציעת הקליפה וזירוז ע"י חומצה - מ. צ'ודנוף עמוד 105
דו"ח מהמזרח התיכון - ייעור בעבר הירדן עמוד 150
ביקורת ספרים עמוד 151
חדשות האגודה עמוד 151


הגיליון המלא להורדה »