ליערן, תמוז תשכ"ד, 1964, מס' 2

תוכן העניינים

ליערן, תמוז תשכ"ד, 1964, מס' 2

כותרת עמוד
תרומת עט לצומח העצי בישראל: הערער הארזי - או. קרפוט עמוד 21
על התורשה בזני הברוש המצוי - מ. בולוטין עמוד 23
ניסויים בהאבקה מלאכותית של הבטנה - ד. צפריר עמוד 26
צריבות עלי האיקליפטוס גומפוצפלה הנגרמות ע"י רוחות ים מלוחות - ר. קרשון עמוד 34
הפיקוח הפיטוסניטרי והדברת מזיקי היער - י. הלפרין עמוד 37
דו"ח מהמזרח התיכון: חיים חדשים ביערות טורקיה עמוד 41


הגיליון המלא להורדה »