ליערן, תשרי תשכ"ז, 1966, מס' 3-2

תוכן העניינים

ליערן, תשרי תשכ"ז, 1966, מס' 3-2

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 49
תודעת העץ כמכשיר הייעור - י. צור עמוד 51
מאזן המים בחורשות אורנים וצמחייה עשבונית טבעית בפרוזדור ירושלים - ע. כהן, י. קפלן, נ. שרבני עמוד 53
פעילות קמביאלית באיקליפטוס המקור; היחס בין צמיחת האורך וצמיחת הרוחב בשתילים צעירים - י. ויזל, א. נח, א. פאהן עמוד 59
שיטות ייעור באזורים צחיחים - מ. קולר, ר.קרשון, י. קפלן עמוד 72
השפעת עצמת הרוח וצפיפות חומר הדלק על מידת הבערה של נשל אורן ירושלים ואשל הפרקים - י. פרידמן, י. ויזל עמוד 80
מזיקי היער בארץ - י. הלפרין עמוד 82
הקונגרס העולמי השישי לייעור - מ. קולר עמוד 84


הגיליון המלא להורדה »