ליערן,טבת תשל"ו, 1975, מס' 4-3

תוכן העניינים

ליערן,טבת תשל"ו, 1975, מס' 4-3

כותרת עמוד
דו"ח צוות המחקר – שער הגיא עמוד 33
סקר הקרקע, יסודות, ההזנה בקרקע ובעלווה ביער שער הגיא והסביבה – ח. קויומדז'סקי, ע. כפכפי, ע. הדס, י. דן, א. רביבנוביץ, ר. ברלינר עמוד 36
בדיקות ענפים ושורשים של עצי אורן ירושלים ביער שער הגיא והסביבה – ה. וילקוקס עמוד 49
בדיקות אנטומולוגיות ביער שער הגיא וסביבתו – י. הלפרין עמוד 51
בדיקת מיקרואורגניזמים (פטריות ובקטריות) בעצי אורן ירושלים – ז. פרנק עמוד 53
קביעת בריאות הזרעים של אלה ארצישראלית – ר. קרשון עמוד 54
עזרה והדרכה בייעור מגרמניה לירדן עמוד 56


הגיליון המלא להורדה »