ליערן, טבת תשל"ז, 1976, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשל"ז, 1976, מס' 4-1

כותרת עמוד
הסתכלויות בצמחיית קירות ישנים - א. וינשטין, ר. קרשון עמוד 1
השפעת הדילולים על התפתחות יער אורן ירושלים - ג. שילר עמוד 5
תכנון יער - א. קורט עמוד 9
כנימות ממוגנות בעצי אורן בישראל - א. גרזון, י. הלפרין, י. שנוני, א. אייל עמוד 12
הכנסת מזיקי אורן לישראל בבולי עץ מיובאים - י. הלפרין עמוד 17
מקרה ראשון של הופעת חיפושית ממשפחת ה-Platypodidae בישראל - י. הלפרין עמוד 21
עצי יער כמשפרי עקת חום של אדם בתנאים ים תיכוניים - ר. קרשון, ג. שילר עמוד 25
שיקום הנוף הים תיכוני-הררי ע"י ייעור רב תכליתי-סביבתי - ז. נאוה, ש. בן עזרא עמוד 29
דו"ח מישיבת הוועדה האירופית ה-17 לייעור - מ. קולר עמוד 33
סימפוזיון בנושא יער ועץ ותפקידם בסביבה עמוד 35
תוצרת רבה יותר מיערות העולם - י. דיקסון עמוד 39
תכנית מחקר לשיפור מאמצי הייעור בירדן עמוד 40
מכתב למערכת עמוד 41


הגיליון המלא להורדה »