ליערן, תמוז תש"מ, 1980, מס' 2-1

תוכן העניינים

ליערן, תמוז תש"מ, 1980, מס' 2-1

כותרת עמוד
השפעת התשתית הגיאולוגית על התפתחות אורן ירושלים - ג. שילר עמוד 1
מקצב התפתחות עצי חורש בהרי יהודה - י. סמוכה, מ. ליטב ז"ל, פ. פיין, י. וייל עמוד 6
בעיות אקולוגיות בעצי יער בישראל - י. גינדל עמוד 16
היחס בין צורת הענפים והעקות הפועלות עליהם - ב. טוקרסקי עמוד 17
ערכו של היער - א. יוספי עמוד 18
דו"ח מכנס ארצות דרום אירופה על בעיות ייעור (ליסבון, ספטמבר 1979) - מ. קולר עמוד 19


הגיליון המלא להורדה »