ליערן, טבת תשמ"ב, 1981, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשמ"ב, 1981, מס' 4-1

כותרת עמוד
מחקרים דנדרוכרונולוגיים בישראל, אורן ירושלים, זקן עצי האורן בישראל – ש. לבידון, נ. ליפשיץ, י. ויזל עמוד 1
השפעת גורמי סביבה על תפוצת אשל הפרקים בישראל ובסיני – א. דנין עמוד 8
מיקרו-אקלים בחורש טבעי וניהולו למטרות נופש – א. וינשטין, ג. שילר עמוד 12
המטסוקוקוס הארץ ישראלי בעצי אורן – טקסונומיה, תפוצה ופונדקאים בישראל – י. בן דב עמוד 18
ניסויים ראשונים בפרומון מין סינתטי בלכידת טוואי התהלוכה של האורן – י. הלפרין, י. גולן, ש. דקוואן, ב. פררו, א. שני, ט. קלוג עמוד 24
מעורבותה של הפטריה Sclerotium bataticola בתמותת שתילי מחטניים במשתלות יער – צ. מדר, ר. ראובני עמוד 32
הקונגרס העולמי ה-17 של יופרו – ד. חת עמוד 36


הגיליון המלא להורדה »