ליערן, טבת תשמ"ג, 1982, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשמ"ג, 1982, מס' 4-1

כותרת עמוד
ד"ר עמיהוד גור ז"ל (1898-1982) עמוד 1
לשאלת מוצאם של אורן ירושלים, אורן הגלעין וברוש מצוי – נ. ליפשיץ, ש. לב-ידון, א. רוזן, י. ויזל עמוד 2
פנולוגיה של אורן ירושלים בבתי גידול שונים בישראל – א. וינשטין עמוד 5
ייעור מחטניים על ידי זריעה נקודתית מוגנת, נטיעת נבטים במיכלים ונטיעת שתילים ערומי שורש -ד. חת עמוד 13
השפעת מקור הזרעים על התפתחות עצים צעירים של אורן ירושלים ואורן ברוטיה – א. וינשטין עמוד 25
נזקי הקמביות ביערות אורן בישראל – סיכום ראשוני – י. הלפרין, צ. מנדל, י. גולן עמוד 31
התפתחות עצי איקליפטוס בקרקעות מלחות בעמק הערבה – י. זוהר עמוד 38
סנגוריה על התורכים – מחקר על השמדת יערות אלון התבור בשרון הדרומי – ר. קרשון עמוד 50


הגיליון המלא להורדה »