קק"ל בפורום הייעור העולמי של האו"ם 2019


יום חמישי, יוני 06, 2019 14:00

נציגי אגף הייעור של קק"ל קיימו בפורום שהתקיים בניו-יורק בחודש מאי 2019 מפגשים רבי חשיבות עם גופים וארגונים יערניים באו"ם וברחבי העולם

פורום הייעור העולמי של האו"ם מתכנס מידי שנה במטה האו"ם בניו-יורק. מדובר בפורום טכני-פוליטי של האו"ם שמטרתו גיוס תמיכה בקרב מדינות למאמץ העולמי להשגת יעדיי האו"ם לפיתוח בר-קיימא 2030 (SDGs- Sustainable Development Goals), בדגש על תרומת היערות בכל מדינה להשגת יעדים אלו. בספטמבר 2015 אימצה העצרת הכללית של האו"ם את "אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא" הכוללת 17 יעדים בלתי ניתנים להפרדה בתחומי הכלכלה, החברה והסביבה. הטמעת יעדים אלו על ידי מדינות העולם עד שנת 2030 אמורה לסייע להשגת צמיחה כלכלית עולמית לצד שמירת הטבע והסביבה והבטחת איכות חייהם של כלל תושבי העולם.

מושב הפתיחה של פורום הייעור ה-14 של האו"ם במטה האו"ם בניו-יורק.  צילום: © 1992-2018, IISD Reporting Services. All rights reserved.
מושב הפתיחה של הפורום במטה האו"ם בניו-יורק.
צילום: © 1992-2018, IISD Reporting Services. All rights reserved.

השנה התמקד הפורום בייעוץ, שיתוף מומחיות, החלפת ידע ודיונים טכניים בנוגע ליישום היעדים והתכנית האסטרטגית של האו"ם ליערות 2017-2030 (UNSPF). אחת ממטרות העל הייתה הצורך להניח המלצות בפני המשתתפים במפגש המדיני רם-הדרג (HLPF) בנושא שיתקיים בניו-יורק ביולי 2019 בהשתתפות כל מדינות העולם.

מנהל מחלקת ניהול יער, מחקר וקשרי חוץ באגף הייעור בקק"ל אסף קרואני הקריא במסגרת מושב הפתיחה של הפורום את הצהרת קק"ל, ובהמשך התקיימו פגישות עם משלחות ממדינות שונות. במפגש עבודה עם סגן ראש שירות הייעור של קניה דנו בהמשך בניית תכנית העבודה לפרויקט לבניית יכולות בנושא ייעור באזורים צחיחים במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בין קק"ל לקניה. כמו כן התקיים מפגש עם סמנכ"ל ומנהל חטיבת הייעור בארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) ובו נדונו הבנות ותכנית עבודה משותפת עם קק"ל. מפגשים נוספים קיימו נציגי קק"ל עם חברי משלחת שירות הייעור האמריקאי לפורום לטובת הכנת הביקור של מנהלת שירות הייעור האמריקאי בישראל בסוף מאי, ועם משלחת ישראל לאו"ם ואנשי הקונסוליה הישראלית בניו-יורק.

במפגשים השונים הובהרה חשיבות המשך הידוק הקשר וההשתתפות הפעילה של קק"ל בפורומים ובכנסים רלוונטיים באו"ם, על מנת לבסס את מעמדו של הארגון כגוף יערני מוביל ומתקדם בעולם ולאפשר שיתוף פעולה וחילופי יידע וגישה לתקציבים בתחומים הרבים הקשורים לייעור ולחימה במדבור.

במסגרת הפגישה עם המשלחת הקנייתית, נדון הצורך לקדם את פרויקט הייעור באזורים צחיחים שקק"ל מקיימת עם שירות הייעור של קניה, ובמציאת שותף שלישי על מנת לסיים את בניית תכנית העבודה ולהוציא אותה לפועל, מתוך הבנת הערך הרב של הידע והניסיון שנצברו בקק"ל בתחום הלחימה במדבור, הייעור באזורים צחיחים ושיקום מערכות נוף מדורדרות בעולם.

נציג קק"ל אסף קרואני ונציג קניה בפורום הייעור הבינלאומי ה-14 של האו"ם.  צילום: משלחת קק"ל לפורום.
נציג קק"ל אסף קרואני ונציג קניה בפורום.  צילום: משלחת קק"ל לפורום.

נציגי קק"ל בפורום עסקו גם בהעברת מסר חשוב לגבי קידום יוזמות הדדיות לחילופי ידע עם גופים יערניים מקצועיים בעולם, לרבות ארגונים על-לאומיים ומוסדות או"ם. קיום סדנאות מקצועיות בישראל, העמקת השותפות עם גופים מקבילים לקק"ל כגון שירות הייעור של ארה"ב וקבוצות העבודה הרלוונטיות באו"ם, שליחת אנשי מקצוע לייעוץ ופיתוח פרויקטים לפיתוח בינלאומי בתחומי המומחיות של קק"ל ועוד.

ייצוג קק"ל בפורום מעביר מסר בקשר לכך שתחום הפיתוח הבינלאומי המתבסס על הידע רב-השנים שנצבר במינהלת פיתוח הקרקע ובאגף הייעור של קק"ל מבסס את מעמדה כגוף יערני מוביל בארץ ובעולם, ומהווים פלטפורמה לגיוס תמיכה ברחבי העולם, שכן תחום הסיוע הבינלאומי בנושאי ייעור באזורים צחיחים ואבטחת מזון נמצא במרכז הבימה של גיוס התרומות בעולם המערבי.

למידע מפורט על  הפורום »

לכתבות נוספות בחדשות קק"ל »