חניון פיקניק פורצי הדרך בפארק רבין

בחניון יש שולחנות פיקניק. לידם מוצבים ושלטי הסבר על מבצעי הגדוד השישי של הפלמ"ח במלחמת עצמאות. משימתו העיקרית של הגדוד בחודשים הראשונים ללחימה הייתה אבטחת הדרך לירושלים. כ-200 מ' ממערב לחניון עולה גרם מדרגות לראש גבעה קטנה שבה שכן בעבר כפר קטן בשם ח'ירבת זוּנוּקָלֶה וכיום ניצבת בו אנדרטת פורצי הדרך לירושלים, יצירתה של הפסלת נעמי הנריק. מהחניון יוצאת דרך דיפנבייקר – דרך עבירה לכל רכב שיורדת במורד שלוחת משלטים לשער הגיא.

גישה: הבאים מכיוון ירושלים ייסעו בכביש 1 לכיוון מחלף שורש. מעט לפני הצומת, ליד סימן ק"מ 45, יש לפנות ימינה למעגל התנועה ולחניון. הבאים מכיוון תל אביב יפנו במחלף שורש ימינה לכיוון בית מאיר ובמעגל התנועה הקרוב, אחרי כ-250 מ', יפנו ימינה בחזרה לכיוון תל אביב. הכביש מוביל למעגל התנועה שממנו יוצאת דרך דיפנבייקר.
 
חניון פיקניק פורצי הדרך בפארק רבין. צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קק"ל
חניון פיקניק פורצי הדרך בפארק רבין. צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קק"ל