יום הולדתו של דוד בן גוריון

דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, מי שעמד בראש הנהגת "המדינה שבדרך" ומדינת ישראל במשך שנות דור, נולד ב-י"ז בתשרי תרמ"ז - 16 באוקטובר 1886.  לאורך השנים קיים בן גוריון קשר הדוק ואוהד עם קק"ל.

ברכת קק"ל לבן גוריון

דוד בן גוריון נוטע עץ ביער ירושלים, 1958.  צילום: אדגר פישביין, ארכיון הצילומים של קק"לביום הולדתו ה-75 נשלחה אל בן גוריון ברכה מאת קרן קימת לישראל בזו הלשון:

"...משחר נעוריך עמדת במערכות הראשונות של תנועתנו, בראיתך העמוקה והרחוקה, בצלילות דעתך, בלהט חזונך ובמעשיך רבי העוז והתפארת נהגת את ספינת ישראל בימי שלום ומלחמה מול פני סופות ומשברים.

הננו תפילה שתנהג עוד שנים רבות את ספינת העם המסוערת עד הביאותה לחוף מבטחים".

(נכתב ב-6 ביוני 1961, במסמך שהתקבל באדיבות ארכיון בן גוריון בשדה בוקר)

דברי בן גוריון על קק"ל

על הערכתו הרבה של דוד בן גוריון לקרן קימת לישראל ניתן ללמוד מדבריו בעצרת לציון 60 שנה לייסוד קק"ל:

"...קרן קימת לישראל אינה זקוקה לשינוי שם – והשם שניתן לה לפני שישים שנה הולם אותה עכשיו יותר מאשר אז. ...היא חיה ומתקיימת לא בזכות מעשיה היפים שבעבר, אלא בזכות המשימות הגדולות והחשובות הצפויות לה בעתיד. ... במקום גאולת קרקע מבעלות זרה, יש עכשיו הכרח לגאול את הקרקע מפגעי הטבע: מביצות, מטרשים, מחולות ומשממה. ...והמשימות הן – ייעור ההרים החשופים, הכשרת אדמות טרשים, ניקוז ביצות, הפרחת החולות וסלילת כבישים בישימון שיכשירו גם פיתוח התעשייה וגם בנין עיירות וכפרים ויהפכו הנגב והגליל הצפוני הריקים לשטח מאוכלס ופורח. הקרן מסייעת עכשיו בהקמת עיר בנגב המזרחי, ובעשור הבא נצטרך לבנות לפחות 15 או 20 עיירות כאלה בנגב – כי בלי יישוב הנגב לא תהא תקומה לישראל. ... לא רק בפעולתה, אלא גם ברוחה, בדרכה, היא יכולה לשמש מופת ודוגמה לדורנו, ...וקרן קימת לישראל, אם תמלא תפקידה – תהיה אז, אני בטוח, לקרן קימת לאנושות כולה."

(דוד בן גוריון על קרן קימת לישראל, ירושלים, כ"ו בטבת תשכ"ב, 2.1.1962)

בן גוריון על טיפוח שטחים ירוקים

מדברי ראש הממשלה דוד בן גוריון בכנסת בעת הדיון על חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ב-17.12.1962.

"... אני גם חייב להזכיר בהזדמנות זו את היעור... יש לזקוף את העבודה הגדולה הזאת בעיקר לזכות הקרן הקימת. כל הבא לירושלים יודע שחלק גדול מהרי ירושלים שהיו חשופים בעבר כיום מכוסים יערות צעירים. מקומות הנטיעה פרוסים בכל רחבי הארץ... 300.000 דונם נטיעות זו לא מלתא זוטרתא אבל זו רק התחלה".

הנצחת בן גוריון על בולי קק"ל

במפעל הבולים של קרן קימת לשיראל ניתן ביטוי להנצחתו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.

בולי קק"ל המנציחים את בן גוריון

למידע על מפעל הבולים של קק"ל וחיפוש בולי דוד בן גוריון  »

לכתבות נוספות בנושא "ישן אך מרתק" »