פרוטוקולים של ועדות הדירקטוריון
במדור זה מתפרסים הפרוטוקולים של ישיבות ועדות המשנה של דירקטוריון קק"ל.
לתשומת לבכם: נוסח הפרוטוקולים והמסמכים הקובע הינו זה השמור במזכירות החברה.