תקציב קק"ל לשנת 2021

מצורפת בזאת גרסה מקוונת מלאה של ספר תקציב קק"ל לשנת 2021, שהינו ספר התקציב הראשון של דירקטוריון קק"ל הנוכחי, שנבחר בקונגרס הציוני הל"ח.

התקציב הינו תוכנית העבודה השנתית, שמבטאת את מדיניות הארגון שנקבעת בהחלטות הדירקטוריון וועדותיו.
ספר התקציב לשנת 2021 הוא תמונת ראי לכברת הדרך הארוכה שבה צעדה קק"ל במשך השנים האחרונות ומבטא את החלטות המדיניות השונות בדבר השקעה בהתיישבות, בחינוך, בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, בציונות בת זמננו ובפעילויות הליבה של קק"ל במקרקעי הייעור.

הספר כולל דברי הסבר על אודות פעילויות היחידות השונות, וזאת כדי ליצוק תוכן לסעיפי התקציב השונים ולשפוך אור על הפעילות המתבצעת מאחורי המספרים.

קק"ל תמשיך לפעול ולהביא לשינוי ותוסיף לקדם את הציונות בת-זמננו בהגשמה, בפיתוח ובהכשרת הקרקע.

להורדת ספר תקציב קק"ל לשנת 2021