לקחים ותובנות במהלך עשור של התמודדות עם מיני חיפושיות אמברוזיה במטעי אבוקדו בפלורידה

Daniel Carrillo 
Dept. Entomology and Nematology, Tropical Research and Education Center, University of Florida, Homestead

כימשון העריים Laural wilt היא מחלה המועברת ע"י חיפושית אמברוזיה שקטלה כ-200,000 עצי אבוקדו בוגרים וכחצי מיליארד עצי יער מקומיים מסוג Persia בדרום ארה"ב. הגורם הסיבתי, Harringtonia lauricola, הוא פתוגן פטרייתי (ולהלן הפטריה) והסימביונט העיקרי של חיפושית האמברוזיה Xyleborus glabratus. חיפושית זו נדירה במטעי אבוקדו, אך הפתוגן נרכז ומועבר גם על ידי מיני חיפושיות אמברוזיה מקומיים ופולשים שרכשו את  Hl באמצעות העברה אופקית.

המלצות מוקדמות לאתר ולהשמיד עצים מוקדמים שנפגעו ע"י הפטרייה הוכחו יעילות אך לא מעשיות. נעשה שימוש בקוטל הפטריות הסיסטמי  propiconazole בהזרקות לגזע, אך גישה זה אינה יעילה דייה ולא מוצדקת מבחינה כלכלית. הדברה כימית של הנשאים מוגבלת מכיוון שחיפושיות אמברוזיה חבויות בתוך העץ ומוגנות במידה רבה מקוטלי חרקים קונבנציונליים. פטריות אנטומפתוגניות ואנטגוניסטיות (כמו Beauveria bassiana ו-Trichoderma harzianum) הוכיחו את עצמן כמבטיחות בהדברת בחיפושיות אמברוזיה ו-HI, אך ליישום החיצוני שלהן על עצי אבוקדו יש אותה מגבלה כמו הדברה כימית. גיזום המטע השגרתי כדי לאפשר חדירת אור לכותרת מומלץ לדכא תעופת החיפושיות.

מין חיפושית האמברוזיה פולש  נוסף  Euwallacea perbrevis (Tea Shot Hole Borer) בפלורידה מעביר מיני Fusarium פתוגניים לאבוקדו. עם זאת, התפרצות  אוכלוסיותיו נשלטת בקלות באמצעות סניטציה. כ-70% מעצי האבוקדו שאבדו כתוצאה מכימשון העריים נשתלים מחדש, הדבר מעיד על כך שהמגדלים בטוחים באמצעי מימשק להתמודדות עם המחלה. למרות התקדמות משמעותית בהבנה הביולוגית של חיפושיות אמברוזיה ופתוגנים הקשורים אליהן, ייעול המימשק היישומי מחייב את תשומת ליבם של המגדלים והקהילה המדעית המלווה אותם.