האתגר של התמודדות עם מזיקי שלד העץ מקומיים ופולשים

צביקה מנדל, המכון להגנת הצומח, מרכז וולקני

חרקים מזיקים הפוגעים בשלד העץ החי(הגזע, ענפים או מערכת השורשים) משתייכים לסדרות אחדות, רוב המינים הם חיפושיות, במידה פחותה יותר – עשים, ולעיתים גם טרמיטים וצרעות עץ. האיום של מינים מקומיים מקבוצת חרקים זו על עצים חיוניים בבית הגידול הטבעי כמעט ואינו קיים. מזיקי שלד העץ מאכלסים עצים שמערכות ההגנה שלהן נחלשו, בשל התפתחות מחולל מחלה, פגיעה פיזית או פיזיולוגית במערכת השורשים, או שינויים במשטרי המים או ההזנה וכו'.

מפגש בין מיני עצים מקומיים ומזיקי שלד זרים, או להיפך, מתפתח לעיתים לאיום ממשי המדרדר את בריאות העצים. חרקים המתפתחים על שלד העץ ההופכים מזיקים מציבים אתגר ממשקי לא פשוט. למינים אלה אין אויבים טבעיים יעילים שיוכלו לרסן את אוכלוסייתם, הזחלים חבויים בעומק רקמות הצמח ומוגנים במידה רבה מפגיעת תכשירי הדברה. 

מיני מזיקי השלד המשמעותיים המקומיים בישראל הם מעטים. שני מיני קפנודיס Capnodis tenebrionis ו-C. carbonaria  הפוגעים בגלעיניים, יקרונית השקד Cerambyx dux במטעים נשירים, וסס הנמר Zeuzera pyrina הפוגעים בעצי פרי נשירים וקרוביהם. כמה מאלה האחרונים זלגו גם לעצי הנוי ועליהם נוסף קפנודיס הצפצפה Capnodis miliaris. המין הפולש המשמעותי הראשון בישראל היה יקרונית התאנה Batocera rufomaculata, נובר שהתבסס בישראל כבר בראשית שנות ה-1950, פוגע בעיקר בעצי התאנה בשטחים הפתוחים והבנויים.

שני מזיקי שלד קשים התבססו בישראל בראשית המאה ה-21, חדקונית הדקל האדומה Rhynchophorus ferrugineus וחיפושית האמברוזיה של האבוקדו ,Euwallacea fornicatus  כל אחד משני המינים פוגע הגידול חקלאי אחד ונושא את שמו, אך בנוי הם פוגעים ואף קוטלים  מיני עצים חשובים לענף זה. בשנים האחרונות מתפשט בישראל נובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus, חיפושית אמברוזיה זו  פוגעת בשורה של עצי חורש חשובים, בניהם כל מיני האלון המקומיים וחרוב. 

מינים פולשים עלולים להגיע לישראל במישרין ובהפתעה, כמו חיפושיות האמברוזיה של האבוקדו, אך רובם פולשים מהארצות השכנות לאחר שהתבססו במקומות אחרים סביב אגן הים התיכון. מינים מסוכנים הצפויים לפלוש לישראל בעתיד הקרוב הם היקרוניות ממזרח אסיה, Anoplophora glabripennis שהתאקלמה לא מכבר בלבנון, ויקרונית ההדר הסינית Anoplophora chinensis שמתפשטת בטורקיה. שני המינים האחרונים הם מתאפיינים בטווח רחב של פונדקאים  ומיני עצים משמעותיים בישראל עלולים להתגלות כרגישים לנוברים קטלניים אלה. שני נוברי שלד אחרים הצפויים לפלוש לארץ הם יקרונית התות Xylotrechus chinensis שהתגלתה במערב הים התיכון ובכרתים, ופוגעת בעיקר בעצי תות, והחדקונית השחורה של התאנה Aclees taiwanensis תוקפת תאנה במידה פחותה על כמה מינים פיקוס אחרים.

התמודדות עם מינים אלה מחייבת פיתוח אמצעי ניטור וחישה של אכלוס העצים הפונדקאים והתאמת תכשירים ידידותיים לסביבה, כמו אלה המבוססים על מיקרוארגניזמים אנטומופתוגניים.