הקמת מטעי חרוב אינטנסיביים בישראל והאיום של נובר הענפונים השחור

מרים זילברשטיין, מו"פ צפון וחברת "דרך החרוב"
שי גולני, חברת "דרך החרוב"

המוניטין של החרוב Ceratonia siliqua בפרי, שהוא תרמיל מוארך ומתוק שצבעו חום-שחור.  מוצא העץ במרחב מזרח אפריקה ודרום מערב חצי האי ערב,  העץ אוקלם באזור הים התיכון כבר בתקופה הכלקוליתית. מטעי חרוב ניטעו בישראל בשנות החמישים לטובת אביסת בהמות בפירות. עצים רבים ניטעו ע"י קק"ל כחלק ממפעל הייעור הארץ בעצים מקומיים גם במטרה זו. עם זאת, מסיבות שונות, הדבר לא זכה להמשכיות, העץ לא טופח לכדי גידול מטע אינטנסיבי למטרות השימוש בפירות.

עצי החרוב הרבים הגדלים ברחבי ישראל מציגים שונות פנוטיפית רחבה; אך יתכן שמקורם הגנטי דומה, והשונות היא ביטוי של השפעת בתי הגידול השונים. במספר מדינות באגן הים התיכון מתקיים גידול אקסטנסיבי של עצי חרוב לפירות להפקת הזרעים, לשימוש בתעשיית מזון. עם זאת, טרם פורסם בישראל פרוטוקול גידול למטע אינטנסיבי העונה לצרכי הגידול בחקלאות המודרנית.

חברת "דרך החרוב" פועלת להקמת מטעי חרוב מסחריים בישראל, לאספקת גרעינים ותרמילים באיכות המתאימה לצרכי תעשיית המזון, הבריאות והקוסמטיקה.  החברה נמצאת בתנופת נטיעות של מטעים מסחריים ברחבי הארץ. הנטיעות מוכוונות לקרקעות שוליות ולהשקיה (במידת הצורך) במים באיכויות נמוכות.

הנטיעות הראשונות בוצעו בקיץ 2021 בעמק החולה; וכיום נטועים למעלה מ- 1,500 דונמים ברחבי הארץ; הצפי הוא  לנטיעות כ-10,000 דונמים. מקור חומר הריבוי הוא מעצים מצטיינים (במדדי יבול ואיכות עפ"י קריטריונים של התעשייה) שאותרו ברחבי הארץ. הכנת השתילים נעשית במשתלות מסחריות מוכרות, הן ריבוי מזריעים והרכבת הטיפוסים המצטיינים בריבוי וגטטיבי. יש כוונה לפתח שתילים מריבוי תרביות רקמה.

נובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus  הוא  מזיק משמעותי של עצי  החרוב בישראל ומוכר ככזה במטעי חרוב מסחריים בספרד ובסיציליה ובקפריסין. התפשטותו בשנתיים האחרונות בצפון הארץ מהווה נורת אזהרה ונטל ממשקי משמעותי על תעשיית החרוב. בשל כך ראוי לפעול לקידום אמצעים להתמודדות עם מזיק זה.