מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/500/21 לביצוע עבודות חשמל עבור מצלמות באגמון החולה עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות:. 7.11.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.10.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/256/20 לביצוע עבודות איטום במאגר חושן - רמת הגולן

 
תאריך הגשת הצעות:. 31.10.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 03.10.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/570/21 למתן שירותי אבטחת נפש ושירותי רפואה לאירועים וטיולים ברחבי הארץ

 
תאריך הגשת הצעות:. 01.11.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 03.10.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/505/21 לביצוע עבודות קבלניות להקמת מוקד שירות יערני למטיילים באתר הסטף

 
תאריך הגשת הצעות:. 14.11.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.9.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/550/21 למתן שירותי שימור ושיתוף ידע בארגון עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות:. 24.10.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.9.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/548/21 לרכישת רישוי לתוכנה לניהול פרויקטים הנדסיים

 
תאריך הגשת הצעות:. 14.10.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.9.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/444/21 ליצירת ערוץ פודקאסט בשפה הרוסית עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות:.29.9.2021 עד השעה 15:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.8.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/490/21 למתן שירותי עבודות בינוי במש"י ציפורי ולביא של קק"ל

 
תאריך הגשת הצעות:.26.10.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.8.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/547/21 לביצוע עבודות בינוי ברחוב קרן קימת לישראל 6,ירושלים

 
תאריך הגשת הצעות:.19.9.2021 עד השעה 10:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/7722/18 למתן שירותי קייטרינג לכנסים, אירועים וישיבות - (פרסום מעודכן)

 
תאריך הגשת הצעות:.30.8.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.6.2021)