מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/484/21 למתן שירותי יחסי ציבור, הסברה, ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי לתקשורת בין לאומית

 
תאריך הגשת הצעות:.3.8.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.7.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/454/21 למתן שירותי רופא אמון שהוא רופא תעסוקתי

 
תאריך הגשת הצעות:.1.8.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.7.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/7722/18 למתן שירותי קייטרינג לכנסים, אירועים וישיבות - (פרסום מעודכן)

 
תאריך הגשת הצעות:.1.8.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.6.2021)

מכרז מס' מפ/451/21 למתן שירותי ייזום ותכלול מרכז אקלים

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן:.15.7.2021 עד השעה 13:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.6.2021)