מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/411/21 להובלת מטענים לשליחי קק"ל

 
תאריך הגשת הצעות: 31.5.2021 בין השעות 9:00 - השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.4.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/412/21 ביצוע עבודות שימור שיקום ובניה בתיאטרון (אמפי) היסטורי גברעם

 
תאריך הגשת הצעות: 11.5.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 25.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/395/21 ביצוע עבודות קבלניות לבניית אמפי תיאטרון מכללת ספיר בעיר שדרות

 
תאריך הגשת הצעות: 9.5.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 24.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/368/21 למתן שירותים למערכת ניהול מלגות

 
תאריך הגשת הצעות: 21.4.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/409/21 למתן שירותי תכנון, הקמה וביצוע של מוזיאון ספרי כבוד (מבנה קיים)

 
תאריך הגשת הצעות: 23.5.2021 בין השעות 9:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.3.2021)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/389/21 לתכנון אספקה והתקנת אוהלי אירוח עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 21.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/380/21 - מתן שירותי ייעוץ בנושאים פיננסיים בליווי הממשק בין רשות מקרקעי ישראל לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 8.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/379/21 - מתן שירותי ייעוץ בתחום בקרת הוצאות וסיוע בממשק בין רשות מקרקעי ישראל לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 8.4.2021 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.3.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/359/21 להכנת תכנית אסטרטגית למקרקעי הייעור עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 18.3.2021 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.1.2021)

פרסום חוזר - מכרז פומבי מס' מפ/12725/19 מאגר ערד – עבודות עפר וצנרת

לתשומת לבכם: המכרז שבנדון פורסם מחדש
 
תאריך הגשת הצעות: 24.8.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.7.2020)

מכרז מס' 52/2020 – מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי באשתאול

לתשומת לבכם: מכרז זה בוטל
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 30.3.2020 בשעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/3566/16 – מתן שירותי ניקיון במשרדי הקק"ל - מרחב דרום

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, מועד מעודכן להגשת הצעות יפורסם בהמשך. יש לעקוב באתר אחר הפרסומים לשם הגשת הצעות.
תאריך הגשת הצעות: בתאריך 11.3.2018 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2018)