מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ /224/20 למתן שירותי ייעוץ סטטוטורי עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 22.10.2020 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.9.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/215/20 לאספקת סולר ושמנים ארצי

 
תאריך הגשת הצעות: 12.10.2020 בין השעות 9:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.9.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/163/20 למתן שירותי נאמנות עבור נציגות העובדים וקרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 15.10.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.9.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/180/20 למתן שירותי הסעות עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 24.9.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.8.2020)

פרסום חוזר - מכרז פומבי מס' מפ/12725/19 מאגר ערד – עבודות עפר וצנרת

לתשומת לבכם: המכרז שבנדון פורסם מחדש
 
תאריך הגשת הצעות: 24.8.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.7.2020)

מכרז מס' 52/2020 – מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי באשתאול

לתשומת לבכם: מכרז זה בוטל
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 30.3.2020 בשעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/3566/16 – מתן שירותי ניקיון במשרדי הקק"ל - מרחב דרום

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, מועד מעודכן להגשת הצעות יפורסם בהמשך. יש לעקוב באתר אחר הפרסומים לשם הגשת הצעות.
תאריך הגשת הצעות: בתאריך 11.3.2018 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2018)