מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז מס' מפ' 156/21 לרכישת מחפר זחלי עבור הקרן הקיימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 27.1.2022 בין השעות 09:00 עד 14:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 11.1.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/133/21 למתן שירותי אקטואריה לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות: 27.1.2022 בשעה 12:00 

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.1.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/163/20 למתן שירותי נאמנות עבור נציגות העובדים וקרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות: 24.1.2022 בין השעות 9:00 -12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.12.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/616/21 להשתתפות ברעיון שיווקי משותף לקראת ט"ו בשבט 2022

 
תאריך הגשת הצעות: 19.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.12.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/579/21 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי לקק"ל

 
תאריך הגשת הצעות: 16.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/583/21 לרכישת ערכות כיבוי ניידות על טנדרים

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 5.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2021)

מכרז מסגרת פומבי לעבודות נטיעת יער מס' מפ 572/21 עבור קרן קימת לישראל מרחב מרכז

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 30.12.2021 בין השעות 09:00-14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2021)

מכרז פומבי מס' מפ/568/21 לביצוע עבודות איטום במאגר ערד

 
תאריך הגשת הצעות: 16.12.2021 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 24.10.2021)