תכנית הפרקליטים

בשנת 2019 התקיימה "תכנית הפרקליטים" - ארבעה מפגשי התנדבות של פרקליטי מחוז צפון - אזרחי בבית קק"ל ומפגש חמישי בקומפלקס בתי המשפט בנוף הגליל (נצרת עילית), שכלל סיור, הדרכה, כניסה לדיונים באולמות משפטים ומפגש עם שופטים.

הפעילות בבית קק"ל למצוינות בנוף הגליל (נצרת עילית), שנחנך במרץ 2018, כוללת חיזוק לימודי לתלמידי כיתות י'-י"ב לשיפור הישגי הבגרות. הלימודים נערכים בכיתות קטנות, עם מורים מקצועיים וליווי אישי על ידי חונכים. הבית מקדם גם את החינוך הבלתי פורמאלי בעיר, ומקיים פעילות חברתית, הרצאות העשרה, ופעילויות לחיזוק ערכים ולהגברת המעורבות הקהילתית.

פרקליטות מחוז צפון – אזרחי החלה לפעול בפברואר 2018, ובכך הושלם מהלך הקמת פרקליטויות אזרחיות נפרדות ועצמאיות בכל מחוז וניתן ביטוי לחשיבות הרבה שמייחסים משרד המשפטים ופרקליטות המדינה לחיזוקה והעצמתה של הפריפריה בכלל, ושל הצפון בפרט.

הפרקליטות האזרחית אמונה על הטיפול בסוגיות מגוונות וביניהן מקרקעין, תכנון ובנייה, עבודה, מעמד אישי, נזיקין ומסים, ופועלת באמצעות אכיפה יזומה, משולבת וכלכלית למיגור פשיעה ושחיתות וזאת באמצעות שימוש בכלים אזרחיים ומינהליים אפקטיביים (סגירת בתי עסק, הטלת קנסות וכו').

במסגרת "תכנית הפרקליטים" קיימו פרקליטי המחוז ארבעה מפגשים בהתנדבות בבית קק"ל למצוינות בנוף הגליל (נצרת עילית). אירוע השיא של התכנית היה המפגש החמישי, שהתקיים בקומפלקס בתי המשפט בעיר, וכלל סיור, הדרכה, כניסה לדיונים באולמות משפטים ומפגש עם שופטים.

התכנית חשפה את בני הנוער לתחומים שונים של עולם המשפט דרך הרצאות, דיונים פתוחים, משחקים וסימולציות שסייעו להם לנתח דילמות מהחיים לאור עולמם שלהם. התכנים שהועברו לנוער במסגרת המפגשים עם הפרקליטים היו חוק השומרוני הטוב, חופש הביטוי, שוויון הזדמנויות, אפליה מתקנת, בריונות ברשת ועוד.

את התכנית הובילה עו"ד פנינית נוה מפרקליטות מחוז צפון אזרחי, שאמרה לבני הנוער בתחילת המפגש הראשון כי "אחת ממטרות התכנית היא להעניק לכם את היכולת וההזדמנות להתבונן על סוגיות מזוויות שונות. לשם כך תיחשפו לקונפליקטים ולאינטרסים, תקבלו החלטות לאחר שתחקרו את העובדות, תחשבו, תתלבטו, תבקרו ותסתייעו בכלים שונים שאתם מכירים ובכלים חדשים שתרכשו.

"התכנית תסייע לכם לחזק חשיבה עצמאית, לגבש עמדות שלא על בסיס סטריאוטיפים, להקשיב ולגלות אמפתיה וסובלנות לדעות וקולות אחרים משלכם ותסייע לפתרון קונפליקטים בדרך מכובדת. כמו כן תלמדו דברים חשובים שיסייעו לכם להבין, להעמיק ולחזק את זהותכם במדינה דמוקרטית. אני מזמינה אתכם להציג למנחים, שיתחלפו מדי שבוע ושכולם עורכי דין, שאלות על הפרקליטות ותחומי עיסוקה, על מקצוע עריכת הדין, על לימודי המשפטים ועל כל נושא אחר מעולם המשפט שהייתם שמחים ללמוד ולהכיר".

קק"ל מקווה שבעקבות מיזם ראשוני זה יתקיימו מפגשי המשך עם תלמידים בבית קק"ל למצוינות בנוף הגליל (נצרת עילית) ובבתי קק"ל נוספים שעתידים לקום ברחבי הארץ.

קק"ל מקווה שמיזם זה הוא ראשוני ושבעקבותיו יתקיימו מפגשי המשך עם תלמידים בבית קק"ל למצוינות בנוןף הגליל (נצרת עילית) ובבתי קק"ל נוספים שעתידים לקום ברחבי הארץ.

מעוניינים להתנדב בקק"ל?

לאפשרויות התנדבות