המתקן הראשון בכפר סבא

הביופילטר הראשון בישראל הותקן בשוליה הצפוניים של כפר-סבא, בשטח שהוקצה על ידי העירייה, לצד שכונת מגורים חדשה, על גבול שטחי הפרדסים ההיסטוריים שכבר אינם ברובם.

בקצה השטח עובר צינור הניקוז של מי הגשמים הנקלטים בשליש משטחה העירוני של כפר סבא. צינור זה מספק למתקן הביופילטר את המים, בין 4,000 ל-7,000 מטרים מעוקבים. מים אלה נבדקים בכניסתם למערכת מבחינת הרכבם וריכוז המזהמים שבהם, מוכנסים לבריכת איגום בנפח של כמה עשרות מטרים קוב, שם הם מחלחלים דרך שכבות של צמחייה, חיידקים "זוללי-מזהמים" וחול, אל רשת של צינורות שרשוריים מנוקבים, שקולטים אותם.

מערכת ניטור נוספת בודקת ברציפות את איכות המים המטוהרים, ומאפשרת את החדרתם בחזרה אל מי התהום באמצעות כמה בארות לא-פעילות הנמצאות באזור. את העודפים הבלתי מנוצלים המערכת מזרימה בחורף אל ערוץ נחל רעננה, שאפיקו צמוד למתקן, מצפון לו.

הביופילטר בכפר סבא. צילום: ארכיון צילומי קק"ל
מערכת הביופילטר פעילה רק כאשר נאספים מי גשמים מהרחובות. ביתר הזמן היא מנוצלת למעין דיאליזה של מי הבארות המושבתות. צינור לחץ מן הבארות הללו עובר בשטח המתקן, וממנו מוזרמים לתוך הביופילטר מים ישירות מן הבארות, עוברים את שלבי הסינון והטיהור מחנקות, ומוחזרים לבארות.

מבחינה פיזית, הביופילטר בכפר סבא הוא מתקן בעל איכויות אסתטיות אמיתיות, ומשתלב יפה מאד בפארק העירוני שבמקום. קיומו של מקווה מים חדש באזור משפיע לטובה על המערכת הביולוגית ומצאי בעלי החיים, כאשר מערכות הניטור העוקבות אחר איכות המים בכל עת, מבטיחות טיפול מהיר במקרה שמתעוררות בעיות.

הביופילטר - מבט מבפנים.  צילום: תניה זיסקינד