פעילות קק"ל למניעת שיטפונות בדרום

קרן קימת לישראל נערכה במהלך הסופה בכל חלקי הארץ, בשילוב כלים כבדים, מפלסות ושופלים, לסיוע לתושבים ולרשויות בהתמודדות עם נזקיה. מטבע הדברים, תשומת הלב הופנתה בעיקר להיערכות לשלגים בהרי הצפון ובירושלים. אולם, זו ההזדמנות להזכיר כי עד לפני כחמש שנים היתה תשומת הלב מופנית בחורף דווקא לדרום ולחשש משיטפונות הענק שאיפיינו את הנגב.

חשש זה פחת באופן משמעותי הודות לעבודה קשה ומאומצת של אנשי השטח של קק"ל, אשר פועלים בכל עונות השנה להסדרת זרימת הנחלים, ליצירת לימנים ושיחים שעוצרים ומאטים את זרימת המים ומונעים שיטפונות והצפות.

הלימנים הם מערכת ללכידת מי שיטפונות הנוצרת כתוצאה מהקמת סוללת עפר מלאכותית באפיק נחל אכזב באזורים מדבריים או מדבריים למחצה. סוללות העפר יוצרות את צורת האות "ח", כאשר המיפתח פונה אל אפיק הנחל. קק"ל נוטעת בשטח הלימן עצים, בדרך כלל איקליפטוסים, שיטים, ינבוט, וושינגטוניה, אשל ולעתים גם מינים נוספים‏. הגומה אוצרת את מי הגשם או מי הנגר העילי ומשקה את העצים. יערני קק"ל אימצו את שיטת הלימנים, בהשראת שיטות השקיה נבטיות.

לימן בנגב. צילום: ארכיון צילומי קק"ל

זאת ועוד, בשש השנים האחרונות ניטעו בכל רחבי הנגב כ-50 אלף דונם יערות חדשים. לנטיעות קדמו סקרים בתחום הצומח, החי, הארכיאולוגיה והקרקע כדי למנוע פגיעה מיותרת.

פעילות זו של קק"ל תרמה מאוד למניעת השיטפונות ההרסניים. היא מונעת נזקים והצפות בשטחים חקלאיים, בכבישים ראשיים ובגשרים, בשטחים של מתיישבים בדואים, בשטחים עירוניים, בשטחי תעשייה, מסחר ומוסדות ציבור, ובתשתיות תחבורה, מים, גז וחשמל.

בנוסף פעילות זו מסייעת למניעת נזקים לערכי הטבע, למניעת סחף ולשטיפת מאורות בעלי חיים. העצים שניטעו משמשים מקלט ומחסה לציפורים ולבעלי כנף ולבעלי חיים אחרים.